Lucrări de modernizare a sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare la Caransebeş


SC AQUACARAŞ SA, societate al cărei acţionar majoritar este Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a început şi la Caransebeş lucrările aferente contractelor de lucrări „Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelelor de distribuţie a apei şi reţelelor de canalizare din Caransebeş şi Băile Herculane”, „Construirea şi reabilitarea surselor de apă şi a staţiilor de tratare a apei în Oţelu Roşu, Moldova Nouă, Caransebeş şi Băile Herculane” şi „Construirea şi reabilitarea Staţiei de Epurare din Caransebeş”, din cadrul Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Caraş-Severin”.

Valoarea lucrărilor din municipiul Caransebeş se ridică la suma de 74.273.231 lei.

La Caransebeş, în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Caraş-Severin”, se modernizează şi se reabilitează Staţia de Tratare a Apei. De asemenea, se construieşte o nouă Staţie de Epurare a apelor uzate şi se reabilitează/extinde reţeaua de apă şi reţeaua de canalizare menajeră.

Pentru reţelele de apă şi de canalizare, pentru municipiul Caransebeş sunt prevăzute următoarele lucrări:

Reabilitarea reţelei de canalizare – 12,101 km

 • Racorduri – 192 buc.;

 • Cămine de vane – 300 buc.;

– Extinderea reţelei de canalizare – 20,168 km

 • Racorduri – 1.326 buc.;

 • Cămine de vane – 473 buc.;

– Staţii de pompare ape uzate – 4 buc.;

– Rezervor de înmagazinare apă V = 500 mc;

Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă – 6,091 km

 • Hidranţi supraterani – 23 buc.;

 • Branşamente – 232 buc.;

 • Conectarea la reţea a 489 de branşamente existente;

 • Cămine de vane – 45 buc. şi 1 robinet îngropat;

– Extinderea reţelei de alimentare cu apă – 6,892 km

 • Branşamente – 381 buc.;

 • Conectarea la reţea a 23 de branşamente existente;

 • Cămine de vane – 68 buc. şi 4 robineţi îngropaţi.

Valoarea totală a proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin”, cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu – Axa Prioritară 1 Sector Apă/Apă Uzată, este de 492.847.686 lei (fără TVA), din care:

– Fondul de Coeziune: 88,16 % – 407.306.024 lei;

– Buget de Stat: 10,84 % – 50.081.638 lei;

– Bugetul Local: 1% – 4.620.078 lei, din care cofinanţarea Consiliului Local al municipiului Caransebeş este de 969.201 lei.

– Contribuţia SC AQUACARAŞ SA este de 30.839.946 lei.

Conducerea

SC AQUACARAŞ SA