Locuri libere la Seminar


In urma examenului de admitere pentru clasa a IX-a, la Seminarul Teologic Liceal „Ioan Popasu”, din Caransebeş au rămas patru locuri neocupate, din cele 30 disponibile. Examenul propriu-zis a fost precedat de vizita medicală a candidaţilor, continuând cu verificarea cunoştinţelor religioase şi a aptitudinilor specifice profilului teologic-ortodox. Evaluarea candidaţilor s-a făcut în baza subiectelor din programa la disciplina Religie, aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru anul şcolar 2011-2012. La Seminarul din Caransebeş s-au înscris atât candidaţi din Eparhia Caransebeşului, cât şi din eparhiile judeţelor vecine: Hunedoara, Timiş şi Arad. Admiterea pentru ocuparea locurilor rămase libere se va organiza la începutul lunii iulie. (T. Mesner)