Lemne gratuite pentru veterani 1


Veteranii de război şi văduvele veteranilor de război din Caransebeş vor primi, gratuit, şi în 2012, 3 mc de lemn de foc din pădurea municipiului. Aceştia pot intra în posesia lemnelor cu condiţia să prezinte legitimaţia de veteran de război emisă de Ministerul Apărării Naţionale, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, pentru anul 2012. Pentru obţinerea lemnului, persoanele îndreptăţite trebuie să prezinte documentaţia la Registratura Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului. (T. Mesner)