La Zăvoi, n-a adus anul ce-a adus ceasul. Al doisprezecelea


Printre cele mai importante proiecte de hotărâre aprobate în ultima şedinţă a Consiliului Local Zăvoi se numără cele referitoare la contractul cu SC Dunca Imobiliare şi cel încheiat cu firma Alset Energy. Este vorba despre semnarea unui act adiţional cu omul de afaceri timişorean Romeo Dunca, document ce îi permite acestuia să realizeze proiectul de investiţii pe Nedeia, în cel de al doilea caz Consiliul Local Zăvoi obţinând o cotă de 10 procente din capitalul vărsat şi subscris societăţii care va realiza aici o salbă de 5 microhidrocentrale. (G. Tuşteanu)

La Zăvoi s-a desfăşurat joi, 23 decembrie, ultima şedinţă a Consiliului local din anul trecut. Ca la toate şedinţele – ordinare, extraordinare, ori de lucru – din ultima parte a anului trecut, consilierii locali, indiferent de apartenenţa politică, au dat dovadă de multă responsabilitate civică, de o conlucrare şi colaborare eficientă, în spiritul rezolvării multiplelor şi diverselor probleme ce stau în faţa administraţiei locale din Zăvoi.

Între proiectele aflate pe ordinea de zi a şedinţei, avizate de Comisiile de specialitate şi aprobate de consilierii locali în unanimitate, se numără: aprobarea construirii în 2011 a unei Grădiniţe cu program normal în localitatea Zăvoi, pentru două grupe de preşcolari, cu toate amenajările adecvate; aprobarea participării Consiliului local la operatorul regional de salubritate, SC ECOSAL Caraş-Severin; aprobarea, printr-un act adiţional, a disocierii realizării etapelor I şi II din Contractul în participaţiune încheiat între Dunca Imobiliare SRL, din etapa a treia. Acesta oferă investitorului posibilitatea realizării în mod independent a celei de a treia etape a contractului de investiţii în domeniul turismului, încheiat în 3 decembrie 2009, şi anume investiţiile pe tarlaua denumită Nedeia. Conform contractului mai sus menţionat, se prevedea în etapa întâi realizarea a două instalaţii de transport de cablu pe Muntele Mic, iar în etapa a doua realizarea unei instalaţii de transport pe cablu de tip telegondolă pe Balota. Aceste etape trebuiau finalizate în maximum doi ani. Etapa a treia stipula în contract dezvoltarea unui proiect turistic pe Masivul Nedeia şi preciza că nu putea fi începută înainte de finalizarea primelor două etape.

Consilierii locali au venit în întâmpinarea dorinţei investitorului şi au aprobat încheierea unui nou contract de asociere în participaţiune a Consiliului Local Zăvoi cu SC Dunca Imobiliare SRL în vederea realizării unui proiect de investiţii pe o suprafaţă de 157 de hectare din tarlaua Nedeia, independent de prevederile contractului încheiat în decembrie 2009. Acest nou contract nu împiedică investitorul în relizarea prevederilor etapele întâi şi a doua ale vechiului contract.

De menţionat că toate aceste proiecte au fost propuse spre aprobare de către viceprimarul Ion Scorobete.

Consilierii locali au luat la cunoştinţă cu satisfacţie şi surpriză de disponibilitatea arătată de investitorul SC Alset Energy SRL – investitor ce are în proiect realizarea unor microhidrocentrale pe râul Bistra şi pâraiele Olteana şi Şucu, precum şi realizarea alimentării cu apă a localităţii Poiana Măru – care a venit cu oferta de a ceda în favoarea Consiliului Local Zăvoi o cotă de 10 la sută din capitalul social subscris şi vărsat societăţii. Aceasta, în schimbul asumării, de către Consiliu local, de a pune la dispoziţia societăţii terenurile şi drumurile aferente investiţiei.

Gavrilă TUŞTEANU