La „Şomaj” nu s-a şomat. S-a muncit!


Reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Caraş-Severin au prezentat recent, în cadrul Comisiei de Dialog Social, o informare pe linia calificării profesionale a şomerilor şi contribuţia avută de către Agenţie la reintegrarea pe piaţa muncii în cursul anului trecut.

Conform Planului de formare profesională al AJOFM Caraş-Severin pentru anul 2014, instituţia şi-a propus derularea unui număr de 35 cursuri de calificare, la care urmau să participe 700 de persoane. Stabilirea acestor cursuri s-a axat în principal pe solicitările venite din partea şomerilor, precum şi pe analizele efectuate în cadrul Agenţiei, bazate pe locurile de muncă disponibile în perioada anterioară, şi mai puţin pe solicitările de calificare profesională venite din partea agenţilor economici. În aceste condiţii, în cursul anului 2014 s-au derulat prin Centrul de Formare Profesională un număr de 40 cursuri de calificare, din care 9 cursuri demarate în anul 2013 şi finalizate în 2014, la care au participat un număr de 186 de persoane, şi 31 de cursuri demarate în anul 2014, la care au participat 611 persoane.

Referitor la şomerii care au început cursuri de calificare în anul 2014, cei mai mulţi au fost tinerii sub 25 de ani – 178 de persoane, urmaţi de categoriile de vârstă 35-45 de ani – 153 de persoane, şi peste 45 de ani, 150 de persoane. De remarcat este faptul că 27 de persoane cu vârsta de peste 55 de ani au urmat un curs de calificare, se arată în informarea prezentată în cadrul Comisiei de Dialog Social.

În ceea ce priveşte nivelul studiilor pe care le-au avut cursanţii Centrului de Formare al AJOFM Caraş-Severin în anul 2014, cei mai mulţi au fost absolvenţi de liceu sau şcoală postliceală – 337 de persoane, urmaţi de persoane cu nivel de calificare primar – 163 de persoane, şi persoane cu studii medii – 111.

Numărul de şomeri înregistraţi în evidenţele AJOFM Caraş-Severin la sfârşitul lunii decembrie 2013 era de 6.764 de persoane, pentru ca el să scadă la începutul anului 2014, urmând o linie descendentă până la finele lunii iunie, după care a început să crească constant până la sfârşitul anului, la 31 decembrie ajungându-se la un număr de 5.277 de şomeri. Această creştere s-a datorat în principal înregistrării în baza de date a Agenţiei a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ promoţia 2014.

În ceea ce priveşte repartizarea şomerilor pe sex, nivel de studii şi grupe de vârstă, din cei 5.277 de şomeri înregistraţi la finele lunii decembrie 2014 în evidenţele AJOFM Caraş-Severin, 2.259 erau femei. Cei mai mulţi şomeri se încadrează în categoriile de vârstă 40-49 de ani şi 30-39 de ani, 65 % dintre şomeri având nivel de calificare primar, gimnazial sau profesional.

În cursul anului trecut au beneficiat de măsurile active oferite de către Agenţie un număr de 13.156 de persoane, fiind încadrate în muncă 6.216. Tot în 2014, agenţii economici din Caraş-Severin au oferit un număr de locuri de muncă mult mai mare comparativ cu anii anteriori – 7.198 de locuri de muncă anul trecut, faţă de 5.458 în 2013, sau 3.774, câte au fost înregistrate în anul 2012.

În ceea ce priveşte încadrarea în muncă, urmare a serviciilor oferite de către AJOFM Caraş-Severin, cele mai multe persoane au fost angajate deoarece au beneficiat de servicii de mediere a muncii – 5.914, 3.117 persoane cu contract pe perioadă nedeterminată şi 2.797 cu contract pe perioadă determinată.

Bianca METEŞ