La Casa de Cultură din Caransebeş, unde-i lege nu-i tocmealăÎntr-o şedinţă recentă, consilierii locali caransebeşeni au aprobat proiectul de hotărâre privind regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură „George Suru” din municipiu, ca urmare a apariţiei unor acte normative noi în acest domeniu, vechiul regulament datând din anul 2006 şi fiind modificat parţial în 2016.
Consilierul USR Dragoş Curelea a formulat însă un amendament prin care, a explicat el, caransebeşenii ar putea să se implice mai mult în viaţa culturală a oraşului, astfel că a propus înfiinţarea unui Consiliu consultativ din care să facă parte cinci membri, dintre care patru să fie simpli cetăţeni, avizaţi de Consiliul Local, iar unul să fie reprezentantul primarului. Aceştia ar fi urmat să aibă întâlniri trimestriale în care să dezbată evenimentele culturale, să vină cu propuneri şi să întocmească rapoarte în acest domeniu.
Prezent la şedinţă, managerul Casei de Cultură, Ioan Cojocariu, a explicat că în vechea legislaţie era prevăzut un asemenea Consiliu consultativ, şi el chiar a activat o vreme la Caransebeş, însă, în momentul de faţă, legea nu mai prevede o asemenea structură în cadrul instituţiilor de acest gen.
Liderul Grupului „10 pentru Caransebeş”, Petru Schinteie, a concluzionat scurt că unde-i lege nu-i tocmeală şi, supus la vot, amendamentul lui Dragoş Curelea a fost respins. (B. Meteş)