Însemnări din Eparhia Caransebeşului


La Editura Mirton, din Timişoara, a văzut recent lumina tiparului ediţia postumă a volumului „Însemnări manuscrise pe cărţi vechi româneşti din bisericile Eparhiei Caransebeşului”, semnată de Valeriu Leu, îngrijită de Carmen Albert. În Studiul introductiv, autorul precizează că, la îndemnul profesorilor săi de la Universitatea clujeană, a decis repertorierea tuturor exemplarelor carte veche românească din Banat, reproducând, evident, inscripţiile manuscrise considerate veritabile documente istorice, convins fiind că acestea vor deschide posibilitatea pătrunderii în istoria ruralităţii româneşti pe o altă poartă decât cea etno-folclorică. Volumul reprezintă un catalog al inscripţiilor din cărţile vechi româneşti ce au aparţinut bisericilor Eparhiei Caransebeşului din perioada anilor 1802-1860.

Datele pe care Valeriu Leu le-a adunat în timpul vieţii au fost salvate pe un CD, în care familia a mai salvat ce mai era în calculatorul la care autorul a lucrat până la momentul sfârşitului. Potrivit celei care s-a îngrijit de această ediţie, Carmen Albert, volumul de faţă este compact, omogen,şi a fost finalizat de autor, listat, pregătit pentru editare, deşi ştia că nu-l va vedea niciodată publicat.

Carmen SENCO