ÎN ATENŢIA COMERCIANŢILOR


Având în vedere faptul că ne găsim în prima perioadă de soldări (15 ianuarie-15 aprilie, inclusiv) a anului în curs, dorim să precizăm că orice comerciant care anunţă o reducere de preţ are obligaţia să ţină cont de faptul că acesta trebuie să fie raportat la preţul de referinţă practicat, mai exact, pe eticheta produsului să se găsească atât preţul vechi, cât şi preţul nou rezultat din aplicarea reducerii, precum şi obligaţia de face cunoscut Primăriei municipiului Caransebeş, cu 15 zile înainte, notificarea vânzărilor de soldare, conform prevederilor legale în vigoare.

Reamintim consumatorilor că vânzarea de soldare este acea vânzare însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea de ,,soldare/soldări/solduri” şi care, printr-o reducere de preţ, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, în scopul reînnoirii sezoniere a sortimentului de mărfuri. Produsele care pot fi supuse soldării sunt articolele de îmbrăcăminte, articolele de blănărie-pielărie, confecţiile, tricotajele, inclusiv lenjeria, ţesăturile, marochinăria, încălţămintea şi articolele sezoniere de sport-turism, precum şi alte produse care vor fi stabilite prin norme ca făcând parte din categoria produselor sezoniere.

Comercianţii care practică reducerile de preţ trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

1. Vânzările de soldare să fie efectuate numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare şi oferite spre vânzare în mod obişnuit, înaintea acestei date.

2. Perioadele de soldări să fie stabilite de comerciant între următoarele limite: 15 ianuarie-15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă/iarnă, şi 1 august-31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară/vară.

3. Stocul de produse propus pentru soldare să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spaţiile de vânzare şi depozitele structurii de vânzare, precum şi, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.

4. Vânzarea de soldare să aibă loc în structurile de vânzare în care produsele respective erau vândute în mod obişnuit.

Nerespectarea dispoziţiilor legale generale privind vânzările de soldare se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 10.000 lei, iar efectuarea de vânzări de soldare fără notificare se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei.

Anca Câmpean, Compartiment Control

Primăria municipiului Caransebeş