Taxele de Stare civilă dau înapoi


Aleşii municipali caransebeşeni au aprobat, în şedinţa de lucru din 28 martie, modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 369/28.12.2016, cea prin care au fost mărite taxele pentru activitatea de Stare civilă prestată de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caransebeş, act normativ care a stârnit, nu o dată, discuţii în legislativul local.

Astfel, taxa pentru înregistrarea naşterii, care era până acum în sumă de 5 lei, va fi zero, taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare rămâne la suma de 20 de lei, pentru ziua de sâmbătă scade de la 100 de lei la 70, în ziua de duminică şi de sărbători legale rămâne de 100 de lei, iar pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât în sediul Serviciului de Stare Civilă, la fel, se păstrează la suma de 200 de lei. Taxa pentru eliberarea unui duplicat după certificatul de naştere, după un certificat de căsătorie şi după unul de deces va fi de 10 lei, neschimbată, taxa pentru eliberarea atestatului privind componenţa familiei va fi zero, înainte ea fiind de 20 de lei, cea pentru eliberarea extrasului multilingv scade de la 10 la 5 lei, taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de Stare civilă, a schimbării numelui şi a sexului a fost eliminată prin Legea Nr. 1/2017, taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de Stare civilă, a desfacerii căsătoriei va fi zero (de la 10 lei), iar cea pentru transcrierea, la cerere, în Registrele de stare civilă române, a actelor de Stare civilă întocmite de autorităţile străine scade de la 10 la 5 lei. De asemenea, taxa pentru reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de Stare civilă va rămâne aceeaşi, de 10 lei, taxa pentru eliberarea, la cerere, a formularului „Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale” (Anexa 23) se reduce de la 10 la 5 lei, taxa de verificare în Registrele de stare civilă scade de la 20 de lei la 10, iar taxa pentru preluarea dosarului privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă va fi de 550 de lei, de la 600 de lei. Se eliberează în continuare gratuit Livretul de familie, iar taxa de înregistrare a unui deces este, la fel ca şi înainte, de 0 lei.

Încasarea taxelor pentru activitatea specifică Stării civile se face anticipat, la casieria Serviciului Impozite şi Taxe din Caransebeş, mai puţin taxa pentru schimbarea numelui sau prenumelui, care se achită la acelaşi Serviciu, după aprobarea dispoziţiei date de Consiliul Judeţean, dar înainte de momentul înmânării respectivei dispoziţii, solicitantului.

Bianca METEŞ