Iarna poate să vină, suntem pregătiţi! Pe hârtie…În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural a fost prezentat şi aprobat „Planul operativ de acţiune pentru iarna 2022-2023 pe reţeaua de drumuri naţionale din judeţul Caraş-Severin care sunt administrate de către Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara prin Secţia Drumuri Naţionale Caransebeş”.
Astfel, se arată în document, pe perioada sezonului de iarnă 2022-2023, respectiv 20 octombrie 2022 – 31 martie 2023, viabilitatea reţelei de drumuri naţionale din judeţul Caraş-Severin este asigurată de către D.R.D.P. Timişoara, prin SDN Caransebeş.
În acest sens, în cadrul C.N.A.I.R. S.A. Bucureşti s-a constituit Comandamentul central de iarnă, iar la nivel de D.R.D.P. Timişoara şi S.D.N.-uri, Comandamente operaţionale locale, în cazul SDN Caransebeş existând o colaborare cu autorităţile locale prin Comandamentul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin.
De asemenea, atât la nivel central, între CNAIR-IGPR, dar şi la nivel local, între SDN Caransebeş şi IPJ Caraş-Severin, s-au încheiat protocoale de colaborare, prin care se stabilesc atât diverse acţiuni comune de verificare a sectoarelor înainte de începerea sezonului de iarnă, cât şi modul de informare reciprocă şi de colaborare în activitatea de deszăpezire.
Reţeaua de drumuri naţionale aflate în administrarea SDN Caransebeş are o lungime de 596,760 km, respectiv 640,311 km echivalenţi, din care 551,759 km, respectiv 587,123 km echivalenţi, pe raza judeţului Caraş-Severin, şi 45,001 km, respectiv 53,188 km echivalenţi, pe raza judeţului Timiş.
Din totalul de kilometri aflaţi în administrare, 307,128 km echivalenţi sunt de nivel I de intervenţie, iar 333,183 km echivalenţi sunt de nivel II de intervenţie.
Planul operativ cuprinde, în linii mari, stabilirea bazelor de deszăpezire şi a punctelor de sprijin; clasificarea drumurilor naţionale pe nivele de viabilitate şi stabilirea nivelelor de intervenţie în funcţie de clasa tehnică şi importanţa acestora; utilajele şi mijloacele de transport pentru acţiune; materialele necesare pentru acţiunile de dezăpezire; personalul necesar pentru informare operativă privind intervenţiile şi starea drumurilor; sistemul de informare în regim de permanenţă necesar pentru a avea informaţii 24 de ore din 24 în ceea ce priveşte starea drumurilor naţionale şi modul de intervenţie pe acestea; sistemul de conducere şi coordonare a acţiunilor de prevenire şi combatere a poleiului şi de înzăpezire a drumurilor.
În prezentare se mai specifică faptul că, pentru o bună supraveghere şi organizare a acţiunilor de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii drumurilor nationale, prin Planul operativ pentru iarna 2022-2023, pe reţeaua de drumuri naţionale din cadrul SDN Caransebeş au fost organizate un număr de 13 baze de deszăpezire şi cinci puncte de sprijin, din care bazele de deszăpezire de la Bucova, Valea Cernei, Bozovici şi Oraviţa sunt în zona climaterică de munte, şase baze sunt în zona climaterică de deal şi două baze sunt în zona climaterică de câmpie.
Pentru asigurarea materialelor chimice (sare, clorură de calciu) există un contract încheiat la nivel de CNAIR SA Bucureşti, iar nisipul este contractat de D.R.D.P. Timişoara.
Pentru asigurarea auto-utilajelor, D.R.D.P. Timişoara a prevăzut două acorduri-cadru cu valabilitate de 4 ani, din care unul, cel pentru şapte baze de deszăpezire (Bucova, Caransebeş, Caraşova, Ezeriş, Lugoj, Măureni, Slatina-Timiş) şi punctele de sprijin aferente, este în derulare începând cu noiembrie 2020, iar al doilea pentru şase baze de deszăpezire (Berzasca, Moldova Nouă, Oraviţa, Bozovici, Mehadia, Valea Cernei) şi punctele de sprijin aferente este în derulare începând cu decembrie 2021.
„În concluzie, considerăm că, exceptând poate anumite perioade cu fenomene extreme, numărul total de 74 bucăţi auto cu lamă şi răspânditor, suplinite de 30 bucăţi auto-utilaje grele (încărcătoare, autofreze, autogredere etc.) şi 44 utilaje auxiliare (ARD-uri, staţii preparare clorură, automacara, trailer, remorcher etc.), organizate pe baze de deszăpezire şi puncte de sprijin, coordonate şi conduse prin Comandamentul D.R.D.P. Timişoara şi SDN Caransebeş, în conlucrare permanentă cu Comandamentul Judeţean Caraş-Severin, pot asigura condiţii corespunzătoare pentru circulaţia rutieră pe întreaga reţea de drumuri naţionale de pe raza judeţului Caraş-Severin, pe toată durata iernii 2022-2023”, se mai arată în prezentarea făcută în şedinţa Colegiului Prefectural.
Bianca METEŞ