Hotărâri importante pentru Slatina Timiş


În cadrul ultimei şedinţe de Consiliu, aleşii locali din Slatina Timiş au adoptat câteva proiecte de hotărâre, de mare importanţă pentru comunitate. Acestea se referă la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici la Măsura 125 – Drumuri Agricole pe raza comunei Slatina Timiş; punerea în valoare a masei lemnoase conform APV Nr. 4/1G din 20.05. 2011 – Dorune, volum total de 346 mc, şi valorificarea ei; demararea procedurii pentru încredinţarea contractului de lucrări de întreţinere reparaţii Drumuri Comunale, prin încredinţare directă comunei Slatina Timiş; efectuarea plăţii la Măsura 322, din fondurile extrabugetare ale comunei; aprobarea Contractului de Proiectare şi execuţie a lucrărilor suplimentare de Alimentare cu apă şi Drumuri Comunale DC 18; aprobarea contractului de lucrări cu SC ST Saltim SRL Slatina Timiş.

De asemenea, au mai fost adoptate proiectele privind demararea procedurii pentru îndredinţarea directă a contractului de reparaţii generale al lucrării de renovare la Căminul cultural din satul Ilova; completarea domeniului public al comunei cu lucrarea de investiţie ,,Alimentare cu apă, canalizare menajeră şi reabilitare Drum Comunal DC 18 Sadova Veche – Sadova Nouă”, şi însuşirea Dispoziţiei Nr. 89/22.05.2011, de desemnare a Comisiei de recepţie a acestor lucrări; angajarea de muncitori sezonieri necesari la lucrările manuale de întreţinere a păşunii comunale; rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, consilierii locali au dat undă verde achiziţionării conductei pentru al doilea foraj de apă. Consiliul local a mai fost informat, totodată, în legătură cu alimentarea cu energie electrică la forajele de apă de la Slatina Timiş.

Sonia BERGER