Singuri acasă…


Fenomenul copiilor rămași singuri acasă, în urma migrației economice a părinților, a devenit una dintre emblemele societății românești de după 1989 și nu ocolește nici Regiunea de Dezvoltare Vest, unde peste 21.000 de copii au unul sau ambii părinți peste hotare.

Aceste date au fost colectate de Inspectoratele Școlare Județene la cererea Salvați Copiii și includ doar copiii din sistemul educațional. La nivel național, ele indică un număr de 212.000 de copii.

Prin comparație, statisticile la nivel național ale Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor, colectate de la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Adopție, înregistrează un număr mult mai mic de copii, 96.700 în iunie 2017, în creștere totuși față de anii anteriori, datele din decembrie 2015 indicând 85.000 de copii în această situație.

Conform acestor din urmă date, peste 8.500 sunt copii din Regiunea de Dezvoltare Vest, iar consecințele acestui fenomen sunt extrem de complexe, cu implicații atât pentru copil, cât și pentru părinți și comunitate. Acesta este cazul a 2.583 de copii din județul Hunedoara, 2.091 de copii din județul Caraș-Severin, 2.030 din județul Timiș și 1.860 din județul Arad.

Toate aceste teme au fost propuse de Organizația Salvați Copiii – Filiala Timiş, şi dezbătute în cadrul acţiunii „Protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate – aspecte legale și bune practici de intervenție”, care a avut loc în 30 mai, la Timișoara.

Amploarea fenomenului copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate face necesară dezvoltarea unei rețele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizația Salvați Copiii a creat astfel de servicii, adresate atât copiilor, cât și părinților lor și persoanelor în grija cărora au rămas copiii, începând cu anul 2010, prin intermediul a 17 programe locale. Peste 6.500 de copii şi reprezentanții lor, persoane în grija cărora au rămas sau părinți, au beneficiat până acum de servicii de intervenție directă. Peste 105.000 de persoane, părinți, copii și specialiști, au fost informate cu privire la impactul negativ pe care plecarea părinților îl are asupra copiilor rămași acasă, precum și cu privire la obligațiile ce le revin părinților la părăsirea țării.

Prin programele dezvoltate de Salvați Copiii în județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin, peste 900 de copii și reprezentanții lor au beneficiat de suport psihologic și educațional, și peste 27.000 de persoane au beneficiat de informare și de servicii de consiliere socială prin intermediul caravanelor locale.

Analiza realizată de Salvați Copiii în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție cu privire la implementarea legislației relevante a arătat că prevederile legislative referitoare la protecția acestor copii nu sunt suficient cunoscute, îndeosebi în mediul rural și urban mic.

În acest context, dezbaterea „Protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate – aspecte legale și bune practici de intervenție”, de la Timișoara, a reunit peste 70 de participanți, specialiști cu formare interdisciplinară, atât din instituții de la nivel județean, cât și local, inclusiv din mediul rural, din județele Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin și Arad, din Regiunea Vest. Printre invitații la eveniment s-au numărat reprezentanți ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Inspectoratelor Școlare, Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională, precum și ai mai multor Servicii Publice de Asistență Socială, școli, instanțe de judecată și ONG-uri din aceste județe.

În cadrul dezbaterii, Salvați Copiii România a prezentat recomandări metodologice de colectare a datelor statistice și de realizare a procedurii de delegare temporară a autorității părintești, create împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, și Ministerul Educației Naționale, instrumente de lucru, precum și serviciile de informare și consiliere oferite prin intermediul platformei on-line www.copiisinguriacasa.ro și liniei telefonice Help Line 0800.070.040.

Mădălina DOMAN