Gestionarea la nivel regional a POSCCE a crescut absorbția de 10 ori


Agențiile pentru Dezvoltare Regională au devenit Organisme Intermediare pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POSCCE) în luna martie a anului 2013, ca urmare a preluării Axei prioritare 1 – „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient” (Operațiunile 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 și 1.3.2). În luna aprilie a anului 2014 a fost preluată și Axa prioritară 3 – „Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor pentru sectorul privat și public” (Operațiunea 3.1.1).

În momentul preluării POSCCE de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională, în luna martie 2013, nivelul absorbției era de 6,77%, ajungând la 64% în luna noiembrie a anului trecut, crescând astfel de aproximativ 10 ori. La nivel național, este estimat că se va obține o absorbție de 76% până la finalul implementării POSCCE.

ADR Vest a gestionat un număr total de 257 de proiecte, cu o valoare de 49,31 milioane de euro, 246 dintre acestea fiind finalizate în acest moment, iar 11 dintre ele aflându-se, încă, în perioada de implementare.

Prin intermediul acestor proiecte au fost achiziționate utilaje și echipamente moderne și performante, au fost construite sau modernizate spații de producție, au fost implementate standarde ISO și au fost realizate planuri, studii și strategii. Organizațiile din Regiunea Vest care au obținut finanțare nerambursabilă prin POSCCE, respectiv organizații neguvernamentale, microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, activează în domenii ce vizează fabricarea mobilei, încălțămintei, hârtiei/cartonului/ambalajelor, fabricarea produselor din beton, din plastic, fabricarea mașinilor și utilajelor, a ansamblurilor electronice, lucrări de construcții utilitare/drumuri/autostrăzi, lucrări de instalații, extracția pietrei/nisipului/pietrișului sau operațiuni de mecanică ori în alte sectoare și domenii eligibile.

Mădălina DOMAN