,,George Suru” are două frecvenţe radio


Ca urmare a reducerilor de personal efectuate de-a lungul timpului la Casa de Cultură „George Suru” din Caransebeş, organizarea de manifestări culturale şi administrarea sălilor de spectacol din municipiu a devenit greoaie. În consecinţă, Consiliul local, în asociere cu Casa de Cultură au înfiinţat o societate comercială care se autofinanţează şi care are ca obiect de activitate activităţi de interpretare artistică, de difuzare a programelor radio, activităţi de creaţie artistică, suport pentru interpretare artistică, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole. În această idee, S.C. Minisat Telecom, în calitate de titular al Licenţelor audiovizuale, a cesionat către Casa de Cultură două frecvenţe radio: una la Caransebeş, cealaltă la Reşiţa. (C. Senco)