Generaţiile au stat de vorbă, la „Traian Doda”


Vineri, 7 octombrie, membrii Societăţii de lectură „Nicolae Iorga”, grup care fiinţează în cadrul Colegiului Național „Traian Doda”, au sărbătorit împlinirea unui deceniu de la reluarea activităţii acesteia.

Grupul-nucleu al noului Cerc a fost constituit în cursul acestui an din elevii de la clasele de Filologie şi Chimie-biologie, care încearcă să păşească pe urmele înaintaşilor. Se ştie că în cadrul liceului, actualmente Colegiul Naţional „Traian Doda”, s-a înfiinţat, în 16 octombrie, o Societate de lectură, botezată în ziua de 1 iunie 1919 cu numele marelui istoric Nicolae Iorga. Savantul, vizitând şcoala, scria în „Cartea de aur” următoarele cuvinte: „Mulţi ani liceului menit să dezvolte în tineretul grăniceresc, trăind azi în patria liberă, sufletul luptător, dar disciplinat, al vechilor ostaşi români, păzitori contra barbariei turceşti”.

La înfiinţarea ei, Societatea avea ca scop cultivarea limbii şi literaturii române prin producţii literare şi artistice, promovarea gustului pentru frumos, desfăşurarea unor călătorii instructive. Primul Comitet de conducere l-a avut ca preşedinte pe profesorul Andrei Armaş. Societatea a mai fost condusă de profesorii Ion C. Costinescu ( Lucian Costin) şi Traian Topliceanu.

În decursul celor zece ani de la reluarea activităţii, membrii Societăţii s-au implicat în numeroase activităţi prin care au făcut cunoscute istoria liceului şi personalităţile şcolii. Din programul vechii Societăţi s-a păstrat prezentarea unor conferinţe cu subiecte literare, artistice şi ştiinţifice. Au conferenţiat medici, psihologi, profesori, teologi sau alpinişti. Îi amintim pe dr. Oana Laţcu, dr. Octavian Apahideanu, dr. Horia Radu, dr. Gabriela Borlovan, prof. Bujor Jumanca, P.S. Lucian Mic, prof. univ. dr. Otilia Hedeşan sau pe alpinistul Cornel Galescu.

Călătorii de studiu s-au făcut în Oţelu Roşu, Reşiţa, Oraviţa, aici fiind de reţinut participarea membrilor împreună cu prof. coordonator Maria Frenţiu la sărbătorirea a 30 de ani de la înfiinţarea Muzeului de Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu”.

Dar noua Societate de lectură „Nicolae Iorga” nu putea să continue doar direcţiile de acţiune ale vechii structuri. Implicarea în proiectul naţional „Cercuri de lectură” s-a făcut din dorinţa de a răspunde unor preocupări ale elevilor de azi. La nivel local şi judeţean, Societatea a lansat propriile activităţi de promovare a lecturii, ce au fost organizate în colaborare cu Biblioteca Municipală „Mihail Halici”, şi aici amintim ,,Olimpiada cititului” ori ,,Lecturiada elevilor”.

Întâlnirea din 7 octombrie, desfăşurată în amfiteatrul Colegiului Naţional „Traian Doda”, a constituit un dialog al generaţiilor, pentru că invitaţii actualilor membri ai Cercului au fost medicul Cristina Babeu, avocatul Florina Babeu şi profesorul de limbi străine Daniela Florina Fercea. Cele trei doamne au făcut parte din grupul-ţintă care şi-a propus reînfiinţarea Societăţii, Cristina ca preşedinte, Florina – secretar, iar Daniela – responsabil artistic.

După prezentarea unui scurt istoric al Societăţii şi a realizărilor acesteia oferită noilor membri de profesorul-coordonator Maria Frenţiu, cele trei invitate au împărtăşit tinerilor din experienţa lor. S-a înfiripat un dialog cald, pornind de la numeroasele întrebări ale elevilor despre lectură şi rolul acesteia, despre implicarea culturală prin intermediul cercurilor de lectură, despre alegerea şi împlinirea prin profesie şi altele.

Prof. Ana Borcean a pledat pentru carte în raport cu evoluţia mijloacelor de comunicare din prezent, insistând asupra nevoii de frumos pe care omul o are implementată în natura sa dintotdeauna şi care nu se poate împlini decât prin lectură.

Emoţionanta întâlnire s-a finalizat prin înmânarea diplomelor de Seniori ai Societăţii de lectură „Nicolae Iorga” celor trei iniţiatoare invitate.

Bianca METEŞ