Fugarii vor plăti cheltuielile făcute de Stat cu repatrierea lorÎmpreună cu colegii din Camera Deputaților, am adoptat Proiectul de Lege care vine în completarea art. 16 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, conform căruia costurile aferente preluării fugarilor vor fi avute în vedere la stabilirea cheltuielilor judiciare.
Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi, vizând limitarea fenomenului „fugarilor’” și descurajarea acestei atitudini infracționale, astfel, costurile aferente preluării persoanelor care se sustrag de la urmărire penală sau judecată vor fi avute în vedere la stabilirea cheltuielilor judiciare.
În același timp, autoritățile române dobândesc și dreptul de regres, la instanța civilă competentă, în ceea ce privește costurile aferente preluării persoanelor urmărite, care se sustrag de la executarea pedepsei.
Proiectul mai prevede judecarea cauzei cu celeritate, fiind scutită de taxa de timbru pentru recuperarea cheltuielilor provocate de aducerea în țară a persoanei solicitate, a persoanei extrădate sau extrădabile.
Camera Deputaților a fost for decizional, în adoptarea acestui Proiect de Lege.
Deputat
Romulus-Marius DAMIAN
Circumscripţia Electorală Nr. 11 Caraş-Severin