A fost semnat Contractul de lucrări „Reabilitarea conductelor de aducţiune, reţelelor de distribuţie şi reţelelor de canalizare din Oraviţa”


La sediul S.C. AQUACARAŞ S.A. a fost semnat Contractul de Lucrări Nr. 10, „Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelelor de distribuţie şi reţelelor de canalizare din Oraviţa”, în valoare de 20.998.965,96 lei, care se va derula în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin”.

Părţile contractante sunt:

S.C. AQUACARAŞ S.A. în calitate de Autoritate Contractantă;

Asocierea S.C. LUDWIG PFEIFFER S.R.L. – S.C. GRUP CONSTRUCT S.R.L. în calitate de Antreprenor.

Perioada de derulare a contractului este de: 19 de luni.

Principalele rezultate sunt:

Reabilitare conducte de transfer apă;

Reabilitarea rezervoarelor de înmagazinare;

Staţie nouă de pompare apă;

Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă;

Extindere reţea distribuţie apă potabilă;

Extindere reţea de canalizare;

Reabilitare reţea de canalizare;

Staţie nouă de pompare apă uzată.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu şi are o valoare totală de 492.847.686 lei.

Pentru informaţii suplimentare despre Programul Operaţional Sectorial de Mediu vă invităm să vizitaţi www.posmediu.ro .

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune.