Lucrări în desfăşurare la BOCŞA


 SC AQUACARAȘ SA, societate al cărui acţionar majoritar este Consiliul Judeţean Caraş-Severin, continuă informarea publică privind desfăşurarea lucrărilor din cadrul Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Caraş-Severin”.

Prezentăm acum situaţia lucrărilor prevăzute pentru oraşul Bocşa. Astfel, informăm că pentru oraşul Bocşa, prin proiect, este prevăzută:

-reabilitarea reţelei de apă pentru 3 străzi, însumând un număr de 582 m;

-extinderea reţelei de apă pentru 39 de străzi, însumând un număr de 18, 527 km;

-reabilitarea reţelei de canalizare menajeră pe 821 m;

-extinderea reţelei de canalizare menajeră pe 93 de străzi, însumând un număr de 47,208 km.

De asemenea, la Bocşa se reabilitează conducta de aducţiune apă tratată pe o lungime de 2 km, se construiesc trei Staţii de pompare noi, un rezervor de înmagazinare apă de capacitate 2X200 mc şi opt Staţii de pompare apă uzată noi. Tot în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Caraş-Severin”, se reabilitează Staţia de Tratare a Apei şi se construieşte o nouă Staţie de Epurare a Apelor Uzate.

Lucrările de investiţii la Staţia de Tratare a Apei şi la Staţia de Epurare Bocşa sunt în grafic.

Valoarea totală a proiectului implementat de SC AQUACARAŞ SA este de 492.847.686 lei (fără TVA), din care 54.718.743,59 lei sunt alocaţi investiţiilor în oraşul Bocşa.

Contribuţia Consiliului Local Bocşa la această investiţie este de 630.425 lei.

Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin” este cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu – Axa Prioritară 1 Sector Apă/Apă Uzată.

Conducerea

SC AQUACARAŞ SA