Caransebeşeni, la izvoarele graiurilor bănăţene


Reputatul filolog reşiţean Marcu Mihail Deleanu a publicat recent o nouă carte. Volumul, intitulat „Izvoare şi preocupări dialectale în Banat”, a apărut în colecţia „Biblioteca Banatica”, a Editurii „David Press Print” din Timişoara, şi este prefaţat de Crişu Dascălu. Printre intelectualii prezentaţi în carte se numără şi caransebeşenii Constantin Diaconovici Loga şi Enea Hodoş, care, între anii 1889 şi 1904, a fost profesor în oraşul de pe malurile Timişului şi Sebeşului. După cum arată autorul prefaţei, „Cartea de faţă este o cercetare serioasă, făcută nu numai cu deplin profesionalism, ci şi cu o mare dăruire, a unuia dintre intelectualii de seamă ai Banatului contemporan. Marcu Mihail Deleanu nu face o simplă trecere în revistă a surprinzător de numeroaselor preocupări de dialectologie bănăţeană, dintre care multe ar fi rămas, fără osteneala lui, ceea ce au fost şi până aici: simple nume lipsite de adevărata lor semnificaţie. El ne dă o sinteză documentată şi ştiinţifică a contribuţiilor unor generaţii succesive de intelectuali români şi străini la studierea graiurilor bănăţene”. (S. Berger)