„Favoare” de 5 milioane de euro pentru defavorizaţii Caransebeşului


Primarul municipiului Caransebeș, Felix Borcean, a semnat vineri, 18 august, la București, contractul de finanțare în valoare de 24,8 milioane de lei pentru proiectul „O șansă pentru comunitățile marginalizate din Caransebeș”, derulat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul este unul ambiţios şi vizează reabilitarea, modernizarea şi extinderea locuinţelor din cartierul Balta Sărată, respectiv a barăcilor, precum şi a fostului Spital de psihiatrie şi a Blocurilor NATO, iar în ceea ce-i priveşte pe cetăţenii care locuiesc în respectivele imobile, persoane defavorizate, aceştia ar urma să beneficieze, printre altele, de măsuri de reintegrare socială şi condiţii de trai decente pentru acces la educaţie.

Dată fiind complexitatea acestuia, vom încerca, în cele ce urmează, să-l detaliem, pentru a oferi cititorilor o imagine cât mai exactă atât în ceea ce priveşte amploarea lui socială, cât şi sumele alocate cetăţenilor care se vor bucura de implementarea sa.

În primul rând, trebuie spus că proiectul a fost depus de vechea administraţie a municipiului, respectiv de fostul primar Marcel Vela, fiind conceput şi demarat la începutul anului trecut, contractul pentru scriere cu consultantul fiind semnat în luna aprilie 2016, pentru ca în cursul lunii mai să fie aprobată finanţarea sa.

Proiectul urmăreşte să ajute acele persoane din cadrul comunităţilor marginalizate identificate ca fiind în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin elaborarea şi implementarea unor măsuri integrate.

Pentru a reduce numărul de comunităţi marginalizate trebuie în primul rând asigurată creşterea nivelului de trai – se arată în proiect. Prin urmare, măsurile integrate care au fost elaborate şi care vor fi implementate prin intermediul acestuia vor contribui la îndeplinirea acestui obiectiv. Pe de o parte, se va asigura creşterea ratei de şcolarizare şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii în rândul copiilor din zonele marginalizate identificate. Mai mult, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi vor fi oferite servicii socio-medicale şi de asistenţă juridică. În ceea ce-i priveşte pe adulţii din grupul-ţintă, aceştia vor beneficia de cursuri de iniţiere/calificare, de stagii de ucenicie, precum şi de plasarea unui procent semnificativ dintre aceştia în cadrul unor locuri de muncă identificate ulterior derulării cursurilor. În plus, vor fi oferite şi o serie de microgranturi care să îi ajute pe doritori să îşi demareze propria afacere, astfel putând fi create şi locuri de muncă. Un alt obiectiv important îl reprezintă realizarea şi derularea a minimum două campanii antidiscriminare pe an, care vor sprijini conturarea unei imagini favorabile incluziunii sociale a persoanelor care provin din rândul comunităţilor marginalizate, îndeosebi a celor de etnie romă.

Liderul de parteneriat în acest proiect cu un buget total de 24,8 milioane de lei, bani nerambursabili, este Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Caransebeş, căreia îi revin 16 milioane de lei, ceilalţi parteneri fiind Asociaţia Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare” – care beneficiază de 5,2 milioane de lei, Caritas” – Filiala Caransebeş – 1,9 milioane de lei, Colegiul Naţional Traian Doda”, cu 944.116 lei, şi Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş – 555.792 de lei.

Grupul-ţintă al acestui proiect este reprezentat de 430 de adulţi şi 220 de copii, perimetrele marginalizate în care urmează să fie implementat fiind cartierul Balta Sărată şi zonele Tudor Vladimirescu, Spitalului şi Blocurile NATO.

Din grupul-ţintă aferent măsurilor de ocupare cu vârsta de peste 16 ani, 430 de persoane vor beneficia de cursuri de formare profesională în diferite domenii, cursuri de competenţe antreprenoriale, precum şi de consiliere pentru integrare pe piaţa muncii, 50 de persoane vor fi încadrate în ucenicie, 258 în locuri de muncă subvenţionate, firmele urmând să primească o subvenţie lunară pentru fiecare persoană integrată în muncă, iar pentru 25 de persoane vor fi acordate microgranturi în vederea demarării de afaceri pe cont propriu.

Grupul-ţintă aferent măsurilor educaţionale şi sociale este format dintr-un număr de 220 de copii, dintre care 50 vor beneficia de servicii sociale furnizate de Caritas”, care este partener de proiect, în cadrul Centrului de zi, 170 vor beneficia de servicii educaţionale prin intermediul Programului „Şcoală după şcoală”, furnizate de Colegiul Naţional Traian Doda”, şi de serviciile sociale oferite de Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare”, de asemenea partenere în proiect.

Prin organizarea Programului de tip Şcoală după şcoală” se urmăreşte scăderea ratei de abandon şcolar în rândul copiilor din zonele marginalizate validate. Astfel, atingerea rezultatului propus va contribui la creşterea nivelului de educaţie, facilitarea inserţiei pe piaţa muncii şi reducerea gradului de sărăcie, precum şi a abandonului şcolar, printr-o abordare a acestui program pe termen mediu şi lung.

Furnizarea de servicii sociale prin intermediul unui Centru de zi, precum şi oferirea de consiliere tinerilor vor aduce beneficii pe termen lung asupra acestora, prin intermediul activităţilor derulate urmărindu-se dezvoltarea de noi abilităţi şi cunoştinţe menite sa faciliteze integrarea acestora în comunitate şi mai târziu pe piaţa muncii.

Persoanele încadrate în stagii de ucenicie, pe de o parte, vor beneficia de formare la locul de muncă, care, la finalul stagiului, se va concretiza într-o diplomă de calificare şi experienţa practică dobândită, facilitând astfel inserţia pe piaţa muncii. Din punct de vedere socio-educaţional, persoanele încadrate într-un stagiu de ucenicie se vor confrunta cu regulile unui loc de muncă formal, fiind astfel formate şi pregătite pentru piaţa muncii. Încadrarea într-un stagiu de ucenicie poate conduce la obţinerea unui loc de muncă permanent în cadrul firmei respective. Astfel, beneficiile aduse grupului-ţintă pe termen scurt şi mediu constau în cele mai sus menţionate, iar pe termen lung în îmbunătăţirea nivelului de trai, scăderea riscului de sărăcie şi combaterea discriminării. Urmare a cursurilor organizate, aceştia vor primi o diplomă de calificare atestată de ANC, care va contribui la creşterea accesului lor pe piaţa muncii, cu efecte în ceea ce priveşte creşterea nivelului de trai ca urmare a obţinerii unui venit lunar şi scăderea gradului de sărăcie în care aceştia se află.

Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupul-ţintă al proiectului va genera beneficii pentru aceştia, pe de o parte din punct de vedere financiar, aceştia beneficiind de un salariu lunar, iar pe de altă parte din punct de vedere social. Astfel, integrarea pe piaţa formală a muncii va contribui la reducerea sărăciei, posibilitatea asigurării traiului zilnic şi reducerea discriminării cu care aceste persoane se confruntă datorită statutului lor social din momentul actual.

Furnizarea de servicii medicale minime pentru persoanele din grupul-ţintă al proiectului va conduce pe de o parte la luarea acestora în evidenţă, dar şi la identificarea problemelor medicale cu care aceste persoane se confruntă, în vederea prevenirii acestora. Astfel, beneficiile generate se vor resimţi în starea de sănătate a acestor persoane care beneficiază de serviciile medicale furnizate prin proiect.

Reabilitarea şi igienizarea locuinţelor va genera beneficii pentru grupul-ţintă, pe de o parte din punct de vedere medical – având în vedere condiţiile insalubre în care aceste persoane locuiesc la momentul actual –, igienizarea locuinţelor contribuind la ameliorarea stării de sănătate. Pe de altă parte, reabilitarea locuinţelor va aduce beneficii şi din punct de vedere social, contribuind la reducerea marginalizării cu care aceste persoane se confruntă.

Organizarea de campanii antidiscriminare şi elaborarea de materiale specifice pentru combaterea discriminării vor contribui la facilitarea accesului în comunitatea din municipiul Caransebeş, cu beneficii multiple, începând de la accesul pe piaţa muncii, până la oferirea de şanse egale copiilor din şcoli, fără a se face discriminare pe baza de rasă.

Sonia BERGER