Factura de gaze naturale, pe înţelesul tuturor


Din luna iunie a acestui an, E.ON Energie România a implementat un nou format al facturii de gaze naturale. Optimizarea modului de reprezentare a informaţiilor cuprinse în factura de gaze naturale are ca scop o mai bună înţelegere a sistemului actual de facturare, efectuat în baza consumului estimat sau transmis prin autocitire şi a citirii trimestriale a contorului.

Noul format al facturii de gaze naturale permite o identificare mai clară a consumului de gaze naturale facturat în primele două luni, în baza estimării sau autocitirii. Astfel, pe factura de regularizare, care se emite o dată la trei luni, va apărea totalul facturii ca diferenţă între consumul realizat efectiv şi consumurile estimate/consumurile rezultate din autocitire care au fost facturate. Sumele facturate în cele două luni anterioare vor fi evidenţiate pe factura de regularizare cu minus.

Totodată, o altă optimizare a modului de reprezentare a datelor pe factura de gaze naturale se referă la indexul contorului de gaze naturale, menţionat în funcţie de tipul facturii: estimare, autocitire sau regularizare.

E.ON Energie România îşi exprimă încrederea că noul format optimizat al facturii de gaze naturale, care conţine o serie de elemente edificatoare, facilitează înţelegerea modului de facturare a consumului de gaze naturale.

 

Departamentul Comunicare şi Relaţii Publice

E.ON România

 

Notă:

Facturarea consumului de gaze naturale se realizează lunar în baza opţiunii formulate de către client în contractul de furnizare a gazelor naturale. Citirea indexului contorului de către personalul specializat se realizează o dată la trei luni pentru toţi clienţii, indiferent de opţiunea exprimată.