Evidenţa Informatizată a Persoanei – la bilanţ


În cursul anului trecut, la Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei Caransebeş au fost înregistrate 522 de naşteri, 223 de căsătorii şi 363 de decese. În cadrul Ghişeului unic al serviciului sunt arondate, pe lângă municipiul de pe Timiş şi Sebeş, încă 12 comune. În ultima perioadă, activitatea a fost optimizată, prin includerea serviciului în reţeaua de comunicaţii Voce-date, care oferă posibilitatea comunicării, atât pe orizontală, cât şi pe verticală, cu diverse structuri din cadrul M.A.I., precum şi asigurarea operativă a materialelor necesare activităţii curente. (C. Senco)

La Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei din Caransebeş au fost înregistrate anul trecut un număr de 522 de naşteri, 223 de căsătorii şi 363 de decese. De asemenea, s-au soluţionat 57 de cereri de transcrieri ale certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine cetăţenilor cu domiciliul în raza de competenţă, au fost înregistrate trei adopţii şi s-au aprobat cinci dosare de schimbare de nume pe cale administrativă.

În cadrul Ghişeului unic al serviciului sunt arondate, pe lângă municipiul de pe Timiş şi Sebeş, alte 12 comune: Armeniş, Bolvaşniţa, Buchin, Bucoşniţa, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Domaşnea, Luncaviţa, Obreja, Păltiniş, Sacu, Slatina Timiş şi Turnu Ruieni, acumulând a populaţie de peste 55.000 de persoane.

Totodată, în cursul anului trecut, au fost eliberate mai mult de 6.300 de acte de identitate. „Tot în ceea ce priveşte activitatea Serviciului, doresc să menţionez monitorizarea, din punct de vedere al evidenţei persoanelor, a celor cinci Centre de asistenţă socială care funcţionează în municipiul Caransebeş, comuna Constantin Daicoviciu – localitatea Zăgujeni – şi comuna Sacu. Mă refer la Centrul de urgenţă pentru persoanele fără adăpost, cu 35 de asistaţi, Centrul de igienă mama şi copilul „Vasile cel Mare” – cu un efectiv de 10 persoane, dintre care patru mame şi şase minori, Complexul de servicii sociale „Buna Vestire” – 78 de persoane din Caransebeş din totalul de 123 de persoane, Centrul „Casa Noastră” Zăgujeni şi Centrul de îngrijire şi asistenţă Sacu – cu 30 de persoane”, a declarat Marius Frăţilă, şeful Serviciului.

În ultima perioadă, activitatea a fost optimizată prin includerea Serviciului în reţeaua de comunicaţii Voce-date, care oferă posibilitatea comunicării, atât pe orizontală, între toate Serviciile de evidenţă din ţară, cât şi pe verticală, pe scară ierarhică, cu diverse structuri din cadrul M.A.I, precum şi asigurarea operativă a materialelor necesare activităţii curente.

De asemenea, de curând, sediul Serviciului a fost mutat pe str. Vasile Alecsandri, nr. 12. „Principalul obiectiv urmărit la schimbarea sediului a fost acela de a veni în sprijinul cetăţenilor, pentru ca aceştia nu vor mai fi nevoiţi să facă drumuri inutile de la sediul Serviciului de evidenţă, unde obţineau informaţiile referitoare la documentele necesare pentru eliberarea actelor de identitate, apoi la Serviciul de taxe şi impozite, în vederea achitării taxelor aferente eliberării actelor de identitate, şi înapoi la Evidenţă, pentru depunerea cererilor însoţite de documentele prevăzute de lege şi preluarea imaginilor solicitanţilor. Cel de-al doilea obiectiv a fost crearea unor condiţii mai bune pentru desfăşurarea activităţii. Crearea, de către Administraţia publică locală, a acestor facilităţi, normale de altfel, însumate cu gradul de pregătire profesională ridicat al personalului pe care am reuşit să-l impunem la nivelul Serviciului, au avut drept consecinţă o altă realizare pe care o consider esenţială în ceea ce priveşte rezolvarea cu celeritate a cererilor cetăţenilor eliberarea actelor de identitate făcându-se în cel mai scurt timp posibil, maximum o săptămână de la depunerea cererilor”, a mai precizat Frăţilă.

După reducerile de personal impuse la nivel naţional, la Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei, organigrama a fost redusă cu 11 posturi, aici fiind acum angajaţi doar patru funcţionari publici. „Împărţind numărul populaţiei active – 55.343, la cei trei lucrători de Evidenţă, rezultă că pentru 18.447 de persoane lucrează un singur salariat. Dacă la acest raport matematic adăugăm şi reducerea nivelului salariului – teoretic cu 25 la sută, iar practic cu peste 40 la sută –, putem să considerăm activitatea desfăşurată în cursul anului 2010 ca o adevărată performanţă”, a mai precizat Marius Frăţilă.

Carmen SENCO

Liviu DINU