Elevii de la „C.D. Loga”, la şezătoare la „George Suru”


Galeria de Artă „Corneliu Baba” de la parterul Casei de Cultură „George Suru” din Caransebeş a găzduit recent o nouă manifestare cultural-artistică dedicată promovării şi evidenţierii rolului muzicii, dansului şi obiceiurilor populare.

Aceasta a constat într-o şezătoare tradiţională în cadrul căreia elevii Colegiului Naţional „C.D. Loga” au recitat poezie în grai autentic bănăţean din creaţiile lui Sorin Olariu. De asemenea, au fost prezentate obiceiurile tradiţionale de căsătorie din Banatul Montan, respectiv datina peţitului şi hora de nuntă, iar tânăra elevă Ana Jurj a interpretat o serie de piese folclorice. Acţiunea a fost organizată prin implicarea cadrelor didactice Ana Paica, Petronela Ciobotea şi Sorina Jurj.

Folclorul reprezintă fiinţa noastră naţională, iar costumul popular tradiţional este cel care dă demnitate românului. Dascălul este dator să lase ca testament peste veacuri cunoaşterea acestor manifestări tradiţionale în rândul elevilor, pentru păstrarea fiinţei naţionale şi a limbii române”, a declarat Ana Paica.

Satul românesc, păstrătorul tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, a fost şi va rămâne continuatorul spiritului naţional în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Costumul popular şi tot ceea ce reprezintă tradiţiile autentice sunt mărturii ale existenţei noastre şi o dovadă a locurilor şi oamenilor ce convieţuiesc în acest areal, iar portul popular este o adevărată comoară spirituală, ce ilustrează identitatea neamului românesc, ce trebuie păstrat şi promovat cu sfinţenie”, a adăugat Petronela Ciobotea.

Manifestările organizate şi-au atins obiectivele, elevii au dat dovadă de pioşenie, reuşind să guste din frumosul lăsat de străbuni, şi au descoperit graiul strămoşesc, dovedindu-ne aceasta prin implicarea lor directă”, a declarat Sorina Jurj.   

De menţionat că, anterior acestei acţiuni, cadrele didactice de la Colegiul Naţional „C.D. Loga” şi Şcoala de Muzică şi Arte Plastice din Caransebeş au organizat cu sprijinul colaboratorilor manifestarea denumită „Sacralitate şi tradiţie”. Evenimentul a constat în prezentarea unor expoziţii de iconografie, costume populare şi alte obiecte populare autentice.

Ambele manifestări au fost posibile cu aportul Inspectoratului Şcolar Judeţean, Casei Corpului Didactic Caraş-Severin, Primăriei municipiului, Casei de Cultură „George Suru” şi al Bibliotecii Municipale „Mihail Halici” din urbea de pe Timiş şi Sebeş.

Vasi POPESCU