Educaţie pentru tradiţie la Teregova


Cunoaşterea valorilor identitare locale şi stimularea interesului tinerilor pentru preţuirea acestora pot contribui la dezvoltarea personalităţii lor. Într-un muzeu, copiii au şansa să descopere o anumită viziune despre lume şi viaţă, iar apropierea de valorile culturii populare, prin contactul instructiv-educativ cu exponatele muzeului, este premisa cultivării dragostei pentru patrimoniul spiritual şi material din satul natal.

Prin urmare, în cadrul proiectului „Orizonturi culturale locale”, desfăşurat la Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie” din Teregova, subsumat  Programului „Olimpiadele Kaufland”, a fost organizată deplasarea unui grup format din treizeci şi şase de elevi la Muzeul etno-istoric „Ad Panonnios – Teregova”.  Aici, tinerii au avut ocazia să viziteze expoziţia muzeală, organizată tematic, pe două secţiuni: etnografie şi istorie.

La intrare în incinta muzeului, au fost întâmpinaţi de colecţia obiectelor care au constituit odinioară uneltele de muncă din „șura gospodarului”. Apoi au fost poftiţi în „cindă”, unde au recunoscut „vatra focului”, nelipsită din casa tradiţională, după care au admirat mobilierul şi obiectele decorative din „soba gin-năince”, o emblemă a confortului pe care îl putea asigura, cândva, interiorului ţărănesc, în special expresie a priceperii şi hărniciei feminine, dar şi a confortului pe care şi-l permitea familia, în general.

Apoi au fost conduşi spre sala mare a muzeului, unde se află amenajat „colţul băcioniului”, alcătuit dintr-un ansamblu de instumente şi ustensile folosite în pastoraţie. Tinerii vizitatori au putut apoi să vadă diverse obiecte asociate unor imagini care ilustrează aspecte ale industriei casnice textile de odinioară. În partea finală a activităţii, elevii s-au familiarizat cu cea de-a doua tematică a expoziţiei permanente, şi anume, cea istorică, alcătuită dintr-o diversitate de obiecte reprezentative pentru diferitele epoci ale trecutului Teregovei.

Copiii au fost fascinaţi de expoziţiile care formează muzeul, dovadă entuziasmul şi interesul pentru istoria locală manifestat pe parcursul întregii activităţi desfăşurate în incinta acestuia. Cu prilejul vizitei, ei au descoperit, ori şi-au consolidat cunoştinţele despre istoria locală şi specificul cultural al localităţii natale. De asemenea, au fost stimulaţi să aprecieze mai mult cultura tradiţională, să conştientizeze importanţa păstrării şi conservării patrimoniului istoric al comunităţii.

Cel mai important rezultat a fost exprimarea stimei de sine, fiecare dintre elevi mărturisind că este mândru de trecutul făurit de bunicii şi străbunicii lui. De asemenea, vizitarea muzeului a constituit un bun prilej, nu doar de spiritualizare, dar şi de socializare a tinerilor, ceea ce întăreşte ideea că o colaborare sistematică între instituţii (şcoală-muzeu) poate fi o alternativă educaţională, în contextul actual al învăţământului românesc.

Prof. dr. Gabriela-Violeta BICA