Educaţie pentru Patrimoniu, la Zăvoi


În data de 31 mai, la Şcoala Gimnazială din Zăvoi s-a desfășurat Simpozionul Regional Educaţie pentru Patrimoniu, ediţia a VI-a, activitate din cadrul Proiectului Moşteniri Culturale, aprobat în CAER 2018, cod 1036.

Referatele prezentate au avut ca teme „Marea Unire – activităţi şcolare şi extraşcolare, „Identitatea naţională şi identitatea europeană” şi „Diversitate şi dialog intercultural”.

Sesiunea de referate şi lucrări ştiinţifice cu tema „Patrimoniul – la confluenţa dintre trecut şi viitor” se integrează în tema Seminarului Didactica Internaţional, ediția a XXVII-a, Promovarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale prin educaţie şcolară, formare profesională şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Anului European al Patrimoniului Cultural, precum şi a 100 de ani de România.

Simpozionul a avut un succes deosebit prin materialele prezentate, care au stârnit interesul auditoriului, respectiv Pr. Gheorghe Popovici din Măru – personalitate marcantă care a participat la Marea Unire de la 1918, susţinut de Pr. Nicolae-Pavel Negrei, paroh în Măru.

Felicitări întregului colectiv de cadre didactice al Şcolii Gimnaziale Zăvoi, condus de prof. Ramona Bogdan, director, și prof. Elena Sântimbrean – director adjunct!

Romulus FRÎNCU