Diversitate și incluziune prin Programul ERASMUS+ la Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova


În perioada 1 iulie 2017-31 octombrie 2018, Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova implementează Proiectul cu numărul de referinţă 2017-1-RO01-KA101-035871 „Diversitate și incluziune la dimensiuni europene”, din cadrul Programului Erasmus+.Proiectul a debutat cu o mobilitate, în perioada 14-18 august 2017, la care au luat parte 10 profesori din liceul nostru, care s-au deplasat la Riga, în Letonia, la cursul de formare intitulat „European Diversity and Inclusion”, organizat de European Educațional Circle. Am ales acest tip de mobilitate deoarece perioada de desfășurare a cursurilor a fost scurtă, participanții au avut ocazia de a-și dezvolta competențele interculturale și incluzive, iar începând cu anul școlar 2017-2018 urmează să le aplice în practica de la clasă şi să le împărtășească altor colegi din școală sau din județ, cu ocazia perfecționărilor prin comisii metodice, consfătuiri, cercuri pedagogice, seminarii, dar și în plan regional și național, prin mediile online.
Grupul de participanți la mobilitatea din Letonia, alcătuit din Maria Damian – consilier școlar, Carina Sîrbu – profesor de Biologie, Claudia Berzescu – profesor pentru învățământ preșcolar, Maria Lăzărescu – profesor pentru învățământ primar, Maria Marițescu – profesor pentru învățământ primar, Ana Jompan Codilă – profesor de Limba și literatura română, Marius Ciobanu – profesor de Limba franceză, Ioan Bica – profesor de Pregătire și instruire practică, Sorin Banda – profesor de Limba engleză, Simion Roman – profesor de Informatică, prin structura sa, oferă garanția că se va acționa rapid în implementarea și diseminarea practicilor interculturale și incluzive achiziționate pe baza competențelor certificate prin participarea la activitățile de formare. Structura cursurilor a fost organizată pe activități teoretice și practice pe parcursul celor cinci zile de formare, în care au fost folosite strategii specifice educației și învățării non-formale. În timpul liber s-au desfășurat activități de informare, de familiarizare cu sistemul de valori culturale specifice Letoniei.
Participarea cadrelor didactice de la liceul nostru la cursul de formare prin Programul Erasmus+, alături de profesori din alte țări europene – Italia, Germania, Grecia, Croația, Franța, Spania –, a fost un beneficiu pentru dezvoltarea personală, instituțională și interinstituțională, de încurajare a participării persoanelor din zonele rurale la mobilități, pentru îmbunătățirea calității şi eficienței educației și formării, promovării echității, unității în diversitate, a incluziunii sociale și europene, creșterii calității serviciilor educaționale furnizate beneficiarilor. Noile competențe dobândite de cele 10 cadre didactice participante la cursul de formare au fost certificate prin documentul de mobilitate Europass.
Scopul proiectului nostru este de a îmbunătăți calitatea și eficiența educației de la Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova prin integrarea unor strategii didactice noi, motivante pentru populația școlară din unitatea noastră, care se caracterizează prin diversitate și care are nevoie de incluziune, mai cu seamă că de aproximativ 10 ani se derulează și programul pentru adulți „A doua șansă” și avem ca principală țintă în proiectul de acțiune al școlii participarea tuturor actorilor la educație, în vederea reducerii abandonului școlar.
În linii mari, pe toată perioada de implementare sunt propuse următoarele obiective: dezvoltarea competențelor socio-profesionale și manageriale a 10 cadre didactice, prin participarea la cursul de formare de cinci zile din Letonia; folosirea noilor strategii incluzive pentru îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, de către minimum 70% dintre cadrele didactice din școală, începând cu anul școlar 2017-2018; dezvoltarea dimensiunii europene prin schimbul de bune practici în folosirea strategiilor care promovează diversitatea și incluziunea, printr-o rețea funcțională de parteneri, cu scopul schimbului permanent de bune practici în domeniul educațional, începând cu anul școlar 2017-2018.
Rezultatele obținute vor fi centrate pe îmbunătățirea expertizei, scrierea și implementarea proiectelor de mobilitate Erasmus+, pe desfășurarea de către fiecare participant la formare a minimum două activități (curriculare și extracurriculare) în care să folosească noile strategii incluzive, dezvoltarea CDȘ-ului prin scrierea şi aprobarea unui opțional care promovează diversitatea și incluziunea la dimensiuni europene. Toate acestea vor contribui la reducerea cu 10% a numărului de absențe și la creșterea cu 5% a valorilor adăugate obținute de elevi/tineri/adulți în procesul de învățare. La toate aceste rezultate vor mai fi adăugate și planurile de intervenție personalizată pentru copiii cu cerințe educative speciale (dificultăți de învățare).
Acest proiect a fost scris în urma unei analize de nevoi care a identificat adevăratele probleme cu care se confruntă instituția, oferind astfel soluții concrete de îmbunătățire pe măsura așteptărilor: o formare continuă, corelată cu planul de acțiune al școlii. Noua strategie de formare are în vedere sporirea motivației pentru învățare, care să aducă valori adăugate permanente, favorabile învățării pe tot parcursul vieții și adecvate obiectivelor naționale și europene.
Cursul de formare a fost o ocazie de a cunoaște un oraș-capitală modern, în care frumusețea parcurilor se împletește cu istoria locului și cu gradul ridicat de civilizație al locuitorilor săi. Riga, supranumită și „Parisul Nordului”, ne-a dezvăluit un stil arhitectural specific – Art Nouveau, instituții publice și private bine întreținute, funcționale, eroi naționali, legende și povești care înfățișează o istorie frumoasă, a unui neam demn și responsabil, un spirit european în cele mai ascunse colțuri ale sale, un loc unde dorești să te întorci cu drag, ori de câte ori ai ocazia!
Prof. Maria DAMIAN