De 8 Martie, Ceferiştii primesc cadou trecerea pe linie moartă


Un număr de 1.276 de angajaţi ai Regionalei C.F.R. Timişoara vor fi trecuţi, începând cu data de 8 martie, în şomaj, ceea ce o situează pe primul loc din ţară în privinţa disponibilizărilor, deşi, în ceea ce priveşte volumul transportului de marfă, Regionala ocupă poziţia a treia la nivel naţional. În Caraş-Severin, vor fi afectaţi de această măsură 375 de salariaţi din sectoarele Tracţiune, Vagoane şi Mişcare-Comercial. Depoul Caransebeş va deveni Remiză, cu activităţi subordonate Depoului Simeria, iar Staţia de revizie vagoane va fi Punct de revizie. De asemenea, staţiile cu activităţi de marfă de la Iablaniţa, Oţelu Roşu, Caransebeş, Oraviţa şi Reşiţa Nord se vor închide din punctul de vedere al activităţii, sarcinile lor fiind preluate de Staţiile Caransebeş Triaj şi Orşova. (C. Senco)

Ziua de 8 martie din acest an nu aduce nicio bucurie unui număr de 1.276 de salariaţi ai Regionalei C.F.R. Timişoara, pentru că ei îşi vor pierde locurile de muncă. Regionala din Timişoara se află pe locul al treilea, pe ţară, în ceea ce priveşte transportul de marfă. Cu toate acestea, este pe primul loc la numărul de disponibilizări. Asta după ce, anul trecut, angajaţii de aici au fost obligaţi să intre, timp de 90 de zile, în şomaj tehnic.

Mai exact, e vorba de 956 de angajaţi în sectorul C.F.R. Marfă şi 320 de oameni care încă mai muncesc în sectorul C.F.R. Călători şi filialele externalizate. În total, au fost desprinse din Căile Ferate un număr de 37 de filiale, dintre care, până la ora actuală, 19 nu s-au privatizat, iar 18 au acţionari. Potrivit ultimelor decizii, cele 19 filiale vor fi reasimilate în structurile societăţii-mamă.

Desfacerea contractelor de muncă pentru angajaţi din sectorul Marfă a fost anunţată la Agenţia Judeţeană de Ocupare Forţei de Muncă (A.J.O.F.M.) încă din data de 5 februarie, când au fost înmânate înştiinţările de preaviz nominale, urmând ca disponibilizările efective să se producă în data de 8 martie a.c. În Caraş-Severin, vor fi afectaţi de această măsură 375 de persoane din secţiunile Tracţiune, Vagoane şi Mişcare-Comercial. Astfel, Depoul Caransebeş devine Remiză, cu activităţi subordonate Depoului Simeria, iar Staţia de revizie de vagoane devine Punct de revizie. De asemenea, staţiile cu activităţi de marfă de la Iablaniţa, Oţelu Roşu, Caransebeş, Oraviţa şi Reşiţa Nord se închid din punct de vedere al activităţii, sarcinile lor fiind asigurate de Staţiile Caransebeş Triaj şi Orşova. „Ţinând cont de faptul că, în 2009, staţia Reşiţa Nord a desfăşurat activităţi de 200.000 de tone de marfă, iar în 2010 contractele aflate în derulare însumează 300.000 de tone, Sindicatul Mişcare-Comercial a înaintat o notă justificativă, prin care obligă menţinerea în activitate a Staţiei Reşiţa Nord, considerând că hotărârea Societăţii Naţionale de Căi Ferate este eronată”, ne-a declarat Mitică Apostu, preşedintele Sindicatului Mişcare-Comercial Caransebeş şi secretar general al Alianţei Sindicatelor Mişcare-Comercial din Regionala C.F. Timişoara. Propunerea sindicaliştilor va fi discutată în Consiliul de Administraţie Bucureşti, de la care se aşteaptă aprobare şi reactivarea staţiei.

Potrivit lui Mitică Apostu, Consiliul de Administraţie a adoptat o hotărâre care stabileşte ca, în luna iulie, în sectorul Marfă să se facă alte 2.500 de disponibilizări în reţea, din care 175 de oameni provin din sucursala Timişoara.

Sectorul Infrastructură nu face obiectul discuţiilor pe cifra de disponibilizări. În sectorul Călători, sunt prevăzute 320 de disponibilizări în Regionala Timişoara, dintre care 40 de conjudeţeni de-ai noştri. Mitică Apostu susţine că aceste cazuri nu reprezintă o problemă, pentru că numărul lor se raportează la cifra de angajaţi din 2009. În cazul lor, înştiinţările nominale vor fi depuse la A.J.O.F.M. în data de 15 martie, disponibilizările urmând să fie făcute în data de 15 aprilie.

Conform O.G. 9/2010 privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, persoanele disponibilizate vor beneficia de echivalentul a două salarii medii pe economie, raportate la salariul mediu aferent lunii ianuarie, adică de aproximativ 2.700 de lei, indemnizaţia de şomaj şi, de la data disponibilizării, pentru o perioadă de 12 luni pentru angajaţii cu până la 15 ani vechime, 13 luni pentru angajaţii cu o vechime cuprinsă între 15 şi 25 de ani şi 15 luni pentru salariaţii cu vechime mai mare de 25 de ani, un venit minim de completare. Venitul minim de completare reprezintă media salariilor din ultimele 3 luni lucrate integral, raportate la funcţia din care pleacă salariatul, fără ca această sumă să depăşească 1.600 de lei.

Selecţia salariaţilor de la C.F.R. Marfă a fost făcută pe baza criteriilor convenite cu Federaţia Naţională Feroviară Mişcare-Comercial, Federaţia Mecanicilor de Locomotivă din România, Federaţia Sindicatelor Ramurii Vagoane. Au fost vizaţi salariaţii care cumulează două sau mai multe funcţii, respectiv cumulează pensia şi salariul sau sunt asociaţi la alte societăţi comerciale cu capital mixt sau privat, salariaţii care au îndeplinit condiţiile de pensie şi nu au solicitat pensionarea în condiţiile legii, cei care au îndeplinit condiţiile de pensionare la cererea lor, cei care au fost sancţionaţi pentru consum de băuturi alcoolice, cei care care au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de siguranţa circulaţiei, pentru săvârşirea de abateri care au cauzat prejudicii societăţii,  salariaţii cu absenţe nemotivate sau cei care au obţinut rezultate slabe la verificarea profesională periodică.

Carmen SENCO