„Dacă ei pot, atunci şi noi putem… Întreceri sportive”


Pe parcursul ciclului şcolar 2013-2017, Şcoala Gimnazială Specială Caransebeş derulează Proiectul educativ-sportiv „Dacă ei pot, atunci şi noi putem… Întreceri sportive”. Acesta este avizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, reprezentat de inspectorul şcolar general prof. dr. Paul Mihai Şuşoi, respectiv de inspectorul şcolar de specialitate pentru Învăţământul special, prof. Claudia Rof, precum şi de Primăria Municipiului Caransebeş, reprezentată de primarul Marcel Vela.

Organizatorul şi sponsorul proiectului, prof. psihopedagog Elena Memelis, şef de catedră pe terapii specifice, propune desfăşurarea de activităţi specifice corelate cu tip/grad de deficienţă care să valorifice pasiunea copiilor, elevilor/tinerilor cu CES (Cerinţe Educative Speciale) pentru activitatea sportivă, pentru mişcare şi competiţie. Toţi participanţii vor fi învingători şi vor primi diplome şi fructe, produse de panificaţie, produse lactate şi dulciuri. Prin activităţile sportive propuse în cadrul proiectului se vrea antrenarea unui număr cât mai mare de elevi cu CES în desfăşurarea de jocuri sportive, întreceri, ştafete, în vederea cultivării relaţiilor de prietenie, de colaborare, a iniţiativei şi imaginaţiei creatoare, prin activitatea sportivă.

DirectorulŞcolii Gimnaziale Speciale Caransebeş, prof. Eva Răileanu, ne-a declarat: „Considerăm oportună derularea unui proiect cu tematică sportivă, pentru că sportul este domeniul iubit de toţi copiii, dar şi pentru că poate oferi elevilor cu CES o alternativă posibilă de a valorifica în mod plăcut şi reconfortant deprinderile şi priceperile motrice însuşite în orele de educaţie fizică şi prin activităţile extracurriculare”.

Scopul derulării activităţilor sportive propuse în cadrul proiectului este de a dezvolta dragostea pentru mişcare în vederea fortificării organismului şi întăririi sănătăţii, dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter, a deprinderilor de comportare civilizată şi a spiritului de fair-play într-o competiţie sportivă.

Mădălina DOMAN