Dacă e Bocşa, e „TATA OANCEA”


În perioada 9.11.2012-11.11.2012, la Casa Orăşenească de Cultură Bocşa va avea loc cea de-a XXXVI-a ediţie a Festivalului de creaţie şi interpretare a poeziei în grai bănăţean „TATA OANCEA”.

Scopul acestei manifestări este acela de-a conserva şi promova literatura dialectală şi implicit dulcele grai bănăţean.

Festivalul „TATA OANCEA” este deja o emblemă a oraşului Bocşa, fiind cel mai longeviv, amplu şi totodată cel mai cunoscut festival de gen din România. El se adresează tuturor iubitorilor de grai bănăţean din BANATUL ISTORIC (România şi Serbia).

De asemenea, este un omagiu adus celui care a fost PETRU E. OANCEA (1881-1973), cunoscut mai ales sub numele de TATA OANCEA, unul dintre cei mai de seamă creatori de literatură dialectală, editor şi redactor al revistei „Vasiova”, care a apărut în perioada 1929-1947, ne-a spus Dan Liuţ, managerul Casei de Cultură din Bocşa.

Manifestarea va debuta la ora 10, în Sala de spectacole a Casei Orăşeneşti de Cultură din Bocşa, cu deschiderea oficială, urmată apoi de concursul de INTERPRETARE. Intrarea în concurs a participanţilor se va face în funcţie de vârsta concurenţilor şi de localitatea sau ţara din care provin (ciclul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi adulţii). Prima zi se va încheia cu un spectacol folcloric şi cu festivitatea de premiere a concurenţilor la cele două secţiuni: CREAŢIE şi INTERPRETARE.

Sâmbătă, de la ora 10, în Sala de şedinţe a Primăriei Bocşa va avea loc o dezbatere cu tema „LITERATURA DIALECTALĂ: TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR”, urmată de un recital de poezie dialectală a creatorilor prezenţi.

Conform regulamentului, Festivalul se desfăşoară pe două secţiuni: CREAŢIE şi INTERPRETARE, dar şi pe grupe de vârstă (preşcolari, ciclul primar, ciclul gimnazial, ciclul liceal şi adulţi).

La secţiunea CREAŢIE pot participa creatori în grai, indiferent de vârstă, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor. Fiecare participant are dreptul să se înscrie cu un număr de cel mult 5 lucrări. Lucrările (dactilografiate sau redactate la computer) vor fi transmise pe adresa: Casa Orăşenească de Cultură Bocşa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 43, cod 325300, jud. Caraş-Severin, cu menţiunea „Pentru Festival”, în 3 exemplare, până în data de 05.11.2012. De asemenea va ataşa şi o fişă de prezentare, care trebuie să conţină: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, adresa exactă, date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail etc.), profesia, secţiunea şi grupa de vârstă la care participă, şi, acolo unde este cazul, CENACLUL LITERAR din care fac parte.

La secţiunea INTERPRETARE pot participa RECITATORI de orice vârstă, îmbrăcaţi (condiţie obligatorie pentru intrarea în concurs) în COSTUM POPULAR specific subzonei din care provin.

Fiecare unitate de învăţământ (exclusiv cele din oraşul Bocşa) va înscrie în concurs maximum 6 copii, iar fiecare coordonator va avea maximum 2 copii înscrişi.

Recitatorii vor prezenta în concurs o poezie cu durata maximă de 7 minute. Nu se acceptă în concurs poezii cu texte licenţioase şi nici recitarea unei poezi în grup.

Juriul, format din specialişti în folclor, va aprecia evoluţia participanţilor ţinând cont de următoarele:

  • mimică şi gestică;

  • cursivitate;

  • dicţie;

  • costum popular (în caz de egalitate, pentru departajare).

Fiecare unitate de învăţământ va transmite tabelele şi fişele completate prin poştă, la adresa: Casa Orăşenească de Cultură Bocşa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 43, cod 325300, jud. Caraş-Severin, cu menţiunea „Pentru Festival”, până în data de 05.11.2012, sau la adresa de e-mail casadeculturabocsa@yahoo.com, tot până în data de 05.11.2012.

Se vor acorda premii şi menţiuni la fiecare secţiune, în funcţie de bugetul festivalului.

Nu se percep taxe de participare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Casa Orăşenească de Cultură Bocşa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 43, tel. 0355/566.613, sau la adresa de e-mail casadeculturabocsa@yahoo.com, persoană de contact, ec. Ioan LIUŢ.

Bogdan NAUM