Curs pentru utilizarea durabilă a produselor de protecția plantelor, la SacuPrimăria Sacu, în colaborare cu Oficiul Județean Fitosanitar au început de luni cursurile de utilizatori profesioniști în utilizarea durabilă a produselor de protecția plantelor. Cursurile se desfășoară în perioada 13-16 martie, iar după terminarea acestora candidații vor susține un examen în urma căruia vor primi un Certificat de formare profesională dobândit prin instruire, privind utilizarea durabilă a produselor de protecția plantelor.
Din comuna Sacu participă la curs un număr de nouă fermieri, iar Primăria a pus la dispoziția acestora spațiul și tehnica necesară desfășurării cursurilor, şi a asigurat prezenţa unui specialist în agricultură.
Viorel SPAIUC