Cum se dezvoltă un oraş…


In cadrul recentei şedinţe a Comisiei de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin, desfăşurată la sediul Palatului Administrativ din Reşiţa, city-managerul Nicolae Borcean a prezentat o informare cu privire la măsurile luate de Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri al oraşului. „Deşi este un oraş cu o populaţie mică, de aproximativ 29.500 de locuitori, şi o suprafaţă de aproximativ 13,9 kmp, municipiul Caransebeş este o localitate cu o aşezare strategică, care îl avantajează în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi socială, precum şi în ceea ce priveşte posibilitatea de a atrage eventuali investitori, atât români cât şi străini. Aflat într-o zonă pitorească, la mai puţin de 20 km de staţiunea Muntele Mic, staţiune ce deţine unul din telescaunele cu cel mai lung parcurs din Europa, cu sate frumoase în care oamenii se ocupă de secole cu creşterea animalelor şi cultivarea pomilor fructiferi, Caransebeşul este atractiv şi din punct de vedere turistic şi agroturistic, această zonă fiind aleasă predilect de către turiştii din România şi străinătate pentru frumuseţea sa naturală, pentru pârtiile de schi, traseele montane şi ospitalitatea localnicilor”, a spus Nicolae Borcean.

Datorită posibilităţilor nelimitate oferite de zonă, precum şi iniţiativelor multiple întreprinse de către autorităţile locale, s-a reuşit ca în scurt timp în Caransebeş să îşi deschidă porţile o serie de firme de prestigiu din ţară şi din străinătate, firme care au creat locuri de muncă pentru aproximativ 50 la sută din populaţia activă a municipiului.

Unele dintre cele mai mari şi importante firme sunt MASSIV SA, specializată în prelucrarea lemnului, firmă cu capital românesc, SC AWS SRL, firmă cu capital străin, specializată în producerea de cabluri şi instalaţii electrice pentru industria auto, la fel ca şi TMD FRICTION, societate cu capital german, inaugurată în anul 2008.

În mod repetat, autorităţile caransebeşene sunt contactate de către societăţi comerciale care doresc să investească în zonă şi cărora li se acordă cea mai mare atenţie, aceste societăţi însemnând locuri de muncă noi pentru locuitorii zonei, dezvoltare economică şi socială, precum şi prosperitate. Iniţiativele întreprinse de către autorităţile locale fac parte din strategia de atragere a investitorilor în zonă, iar acestea sunt dintre cele mai diversificate şi multiple. Astfel, administraţia municipiului urmăreşte conştientizarea eventualilor investitori asupra avantajelor pe care le oferă investiţiile în comunităţi mici, în acest sens punându-se accent pe reducerea birocraţiei excesive şi a practicilor birocratice, în scopul uşurării procedurilor legale în vederea demarării investiţiilor, acordarea de sprijin privind angajarea personalului tehnic de specialitate necesar, acordarea unor facilităţi, prin practicarea unui sistem corect, legal, de taxe şi impozite, precum şi practicarea unor preţuri avantajoase privind vânzarea şi concesionarea de terenuri, precum şi acordarea de sprijin privind racordarea la utilităţile necesare desfăşurării normale a activităţilor economice”, a adăugat city-managerul municipiului.

Pe de altă parte, prin Serviciul de Urbanism şi Amenajare Teritorială, autorităţile caransebeşene au contribuit semnificativ la conturarea zonelor economice cu funcţionalităţi diferite şi a zonei de dezvoltare edilitară. Au fost identificate spaţiile ce pot fi destinate construcţiilor industriale sau altor activităţi economice. De asemenea, au fost iniţiate acţiuni de reconversie a forţei de muncă şi reorientare spre alte domenii de activitate, recalificarea forţei de muncă necesară noilor ramuri industriale apărute, în parteneriat cu AJOFM, şi au fost identificate fonduri nerambursabile, guvernamentale şi externe, destinate extinderii reţelei de apă potabilă, canalizare şi epurare, precum şi gestionării deşeurilor menajere. Acest fapt a creat o atmosferă de confort şi încredere atât pentru locuitorii zonei, cât şi pentru investitori. Nicolae Borcean a mai arătat că s-a urmărit permanent o dezvoltare a cooperării regionale şi transfrontaliere cu localităţi din ţară, dar şi din străinătate, cu precădere din Serbia, prin realizarea mai multor parteneriate în cadrul unor programe europene, şi s-a continuat cooperarea cu Agenţia Regională de Dezvoltare Vest, prin furnizarea de date concrete referitoare la terenurile disponibile pentru potenţialii investitori.

Pentru crearea unei imagini cât mai frumoase şi mai atractive a municipiului, autorităţile au depus eforturi susţinute pentru valorificarea tradiţiilor istorice locale, populare şi culturale ale oraşului şi zonei, prin desfăşurarea unor activităţi de substanţă, menite să atragă atenţia unor eventuali investitori în domeniul turismului cultural şi religios, respectiv Ruga de la Oraş, Serbările Cetăţii, Festivalul Răchiei, precum şi crearea unor zone de agrement şi relaxare cu scop cultural sau de divertisment, cum ar fi Orăşelul Copiilor sau Parcul de Sculptură Monumentală Teiuş, în continuare căutându-se surse de finanţare pentru reabilitarea Centrului istoric al oraşului şi a clădirilor de patrimoniu”, a mai spus city-managerul Caransebeşului.

În acelaşi scop al îmbunătăţirii mediului de afaceri, administraţia locală a pus la dispoziţia investitorilor, în diferite zone, terenuri cu destinaţie industrială, în Zona Caromet – 8 ha, TMD – 17 ha, Zona Valea Cenchii – 5 ha, acces la utilităţi, respectiv apă, energie, gaz, şi acces la infrastructura de transport – DN 68, linie de cale ferată, străzi.

De asemenea, a mai informat Nicolae Borcean, a fost depus spre finanţare, în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 3, Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, proiectul „O şansă pentru tineri – dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunile Vest şi Nord-Vest”. Proiectul se adresează persoanelor cu vârsta de peste 18 ani care doresc să iniţieze o activitate independentă, oferindu-le totodată un program de formare în domeniul antreprenoriatului şi şansa ca fiecare plan de afaceri să fie finanţat cu 25.000 de euro.

În încheiere, Nicolae Borcean a mai făcut cunoscut faptul că, tot în acest context, în municipiu fiinţează, încă din perioada anterioară anului 2000, un Incubator de afaceri care vine în sprijinul celor care dovedesc iniţiative concrete în domeniul afacerilor, cu efecte pozitive şi în sfera ocupării forţei de muncă din zonă.

Sonia BERGER