Cu bune şi cu rele, clopoţelul va suna în 10 septembrie


În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural al judeţului Caraş-Severin, a fost făcută o informare privind pregătirea unităţilor de învăţământ în vederea deschiderii în condiţii optime a anului şcolar 2018-2019.

Cursurile anului şcolar 2018-2019 încep luni, 10 septembrie, și însumează 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018-1 februarie 2019) şi semestrul al II-lea (11 februarie 2019 -14 iunie 2019). Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (22 decembrie 2018-13 ianuarie 2019), vacanţă intersemestrială (2 -10 februarie 2019), vacanţa de primăvară (20 aprilie-5 mai 2019) şi vacanţa de vară (15 iunie -15 septembrie 2019). Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 27 octombrie- 4 noiembrie 2018. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019. Luni, 10 septembrie, în cele 124 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică și în cele 5 unități de învățământ private din județ vor începe cursurile noului an școlar.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin din 19 ianuarie s-a acordat avizul conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar, pentru anul școlar următor. Până în prezent, au fost primite la ISJ Caraș-Severin Hotărârile de Consiliu Local pentru rețeaua școlară de la majoritatea unităților administrativ-teritoriale, nefiind însă adoptate astfel de acte în 12 localități.

Din perspectiva asigurării condițiilor igienico-sanitare, 99 din cele 124 de unități de învățământ cu personalitate juridică oferă condiții bune, iar în alte 24 condițiile sunt satisfăcătoare. Starea grupurilor sanitare este nesatisfăcătoare în o serie de școli arondate, din mediu rural, cu număr relativ mic de elevi.

Analiza situației sălilor de sport relevă faptul că în 68 la sută din cazuri condițiile sunt bune, existând însă și 16 la sută din săli care asigură condiții nesatisfăcătoare.

În informare se mai arată că, în anul școlar 2018-2019, va fi necesară realizarea transportului elevilor cu microbuzele școlare, din datele centralizate de la școli reieşind că starea acestora este bună.

De asemenea, li s-a solicitat unităților școlare să realizeze o apreciere a condițiilor de siguranță în curtea școlii, dar și în proximitatea ei. Cele 429 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi private au fost repartizate structurilor de poliţie, structurilor de jandarmi şi structurilor de poliţie locală, acestea desfăşurând activităţi specifice pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în şcoli şi zonele adiacente acestora.

În ceea ce priveşte siguranţa şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar în judeţ, din cele 429 de unităţi de învăţământ, un număr de 27 de unităţi de învăţământ preuniversitar sunt asigurate cu pază (19 în mediul urban şi 8 în mediul rural), din care 15 au pază proprie, 11 au pază prin societăţi specializate şi una are pază mixtă. Un număr de 149 de unităţi de învăţământ sunt dotate cu sisteme de supraveghere video (62 în mediul urban şi 87 în mediul rural), iar un număr de 32 de unităţi de învăţământ (31 din mediul urban şi una în mediul rural) dispun atât de pază umană, cât şi de sisteme de supraveghere video.

Un număr de 265 de unităţi de învăţământ nu dispun de pază umană şi nici de sisteme tehnice de supraveghere video, dintre acestea 49 fiind în mediul urban şi 216 în mediul rural. Dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu sisteme de supraveghere video a înregistrat un uşor progres faţă de sfârşitul anului şcolar precedent.

De asemenea, conducerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic“ al judeţului Caraş-Severin a vorbit despre felul în care este privită autorizarea de securitate la incendiu în mediul şcolar. Astfel, dintre unităţile de învăţământ cu personalitate juridical, doar 19 erau autorizate, în vreme ce 29 nu erau autorizate în întregime (având în componenţă mai multe corpuri, unele sau toate fiind neautorizate), iar altele 76 nu necesitau astfel de autorizare, fiind clădiri vechi, netrecute prin schimbări majore care să impună autorizarea.

Totodată, în conformitate cu prevederile Legii 126/2002 pentru aprobarea OUG Nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, în anul școlar 2018-2019 au fost achiziționate 3.400 de pachete cu rechizite școlare, din care 479 pentru clasa pregătitoare, 487 pentru clasa I, 1.137 pentru clasele II-IV, 873 pentru clasele V-VII, şi 424 pentru clasa a VIII-a.

Georgiana LUCA