CONVOCATOR


ASOCIAŢIA SPORTIVĂ MUNICIPALĂ

FOTBAL CARANSEBEŞ

PIAŢA GENERAL IOAN DRAGALINA, NR. 2

NR. 35 DIN 19.10.2010

CONVOCATOR

Consiliul Director al ASMF Caransebeş convoacă Adunarea Generală a ASMF Caransebeş în şedinţă extraordinară, în data de 26 octombrie 2010, ora 11.00, la sediul Consiliului Local din Caransebeş, acesta fiind membru fondator al Asociaţiei, Piaţa Revoluţiei, Nr. 1, ce va avea ca Ordine de zi propusă următoarele puncte:

  1. Alegerea unui nou preşedinte;

  2. Transmiterea activului patrimonial înscris în CF 31046 TOP 4743/2,

4748/2/1/1, în favoarea Consiliului Local al municipiului Caransebeş, în scopul amenajării şi întreţinerii bazei sportive;

  1. Schimbarea sediului Asociaţiei Sportive Municipale Fotbal Caransebeş din

Piaţa General Ioan Dragalina, Nr. 2 în Piaţa Revoluţiei, Nr. 1.

În cazul în care nu se îndeplineşte cvorumul statutar, Adunarea Generală se

convoacă în data de 27 octombrie 2010, ora 11.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Prezentul convocator s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, astăzi, 19 octombrie

2010.