Constantin Daicoviciu are buget


Consiliul Local al comunei Constantin Daicoviciu a fost convocat recent în şedinţă extraordinară de lucru, ordinea de zi consemnând un număr de 7 proiecte de hotărâre. Cu acest prilej, aleşii locali au dezbătut şi aprobat toate punctele supuse dezbaterii de către primarul Daniel Boambeş, printre care şi proiectul privind bugetul local pe 2011. Bugetul pentru lucrările şi investiţiile pentru anul în curs este în scădere faţă de cel de anul trecut, acest lucru şi datorită faptului că anul acesta, datorită situaţiei economice la nivel naţional, alocările bugetare de la instituţiile publice cu atribuţii în domeniu este mai mică. Suma în cauză nu acoperă cheltuielile pentru toate proiectele avute în vedere de conducerea administraţiei publice locale, însă le acoperă pe cele ale serviciilor de bază necesare comunei, precum asigurarea iluminatului public, pietruirea unor străzi, asigurarea lemnelor de foc pentru instituţiile de învăţământ, precum şi realizarea unor reparaţii sau amenajări interioare ale anexelor Căminelor culturale pentru dotarea cu bucătării, sau reparaţii la şcoli.

De asemenea, în bugetul local au fost prevăzute sume pentru achitarea datoriilor restante din anul 2010, precum şi alocarea de fonduri pentru alte noi studii de fezabilitate, printre care şi cel pentru obiectivul ,,Alimentare cu apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localităţile Căvăran şi Mâtnicu Mare” şi ,,Amenajare parc fotovoltaic în comuna Consatantin Daicoviciu”.

Primarul comunei, Daniel Boambeş, a mai precizat că a propus şi alocarea unor fonduri pentru amenajarea unei pieţe în localitatea Căvăran, la ieşirea înspre Caransebeş, însă, datorită unor neconcordanţe pe această temă, propunerea a fost respinsă. Totodată, au fost alocate fonduri foarte mici pentru activităţile culturale din satele aparţinătoare ale comunei, respectiv pentru Rugi, fiind vorba de o sumă de aproximativ 1.000 de lei pentru fiecare astfel de manifestare, iar pentru susţinerea tinerelor valori din formaţia de dansuri a comunei nu a fost alocat niciun leu. Pentru echipa locală de fotbal a fost alocată, de asemenea, o sumă insuficientă pentru susţinerea promovării acesteia.

În altă ordine de idei, este necesară atragerea de investitori pe raza comunei, care să asigure atât locuri de muncă pentru cetăţenii localităţii, cât şi venituri la bugetul local.

Conducerea administraţiei publice locale face un apel pe această cale la cetăţenii care sunt restanţieri la plata impozitelor şi taxelor la bugetul local, să achite aceste datorii, iar persoanele care sunt înregistrate cu debite pentru amenzi neachitate în termen să se prezinte la Primărie, în vederea clarificării acestor probleme.

Sonia BERGER