Circuit de automobilism pe Aeroportul Caransebeş? Om trăi şi om vedea…


Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a avut recent o întâlnire cu inginerul german Hermann Tilke, unul dintre liderii mondiali ai designerilor de circuite de automobilism, atât pentru teste, cât şi pentru competiţii.

Conform declaraţiilor lui Sorin Frunzăverde, discuţia a avut ca temă intenţia autorităţii judeţene de a dezvolta pe Aeroportul Caransebeş un circuit pentru cursele de automobilism. „Am căzut de acord ca firma Tilke să demareze acţiunea de obţinere, de la Federaţia Internaţională de Automobilism, a aprobărilor şi avizelor necesare pentru construirea acestui circuit, urmând ca noi, la nivelul Consiliului Judeţean, să identificăm printr-un parteneriat public-privat posibilitatea de finanţare a acestui proiect din fonduri europene“, a declarat Frunzăverde.

Pentru a oferi o imagine cât mai exactă asupra situaţiei juridice şi strategice de dezvoltare a Aeroportului Caransebeş, vom spicui date din cea mai nouă informare întocmită de Consiliul Judeţean şi prezentată recent în cadrul Comisiei de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin.

Astfel – se arată în document –, în anul 1997, RA Aeroportul Caransebeş a trecut sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în temeiul H.G. Nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, sub cea a Consiliilor judeţene. Prin urmare, printr-o Hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin din 1998, RA Aeroportul Caransebeş s-a reorganizat în SC Aeroportul Caransebeş. Trei ani mai târziu, printr-o altă Hotărâre de Consiliu Judeţean, s-a aprobat declanşarea procedurii de privatizare a SC Aeroportul Caransebeş SA.

În anul 2002, între Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi SC ARGIROM INTERNAŢIONAL SA Bucureşti a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare a acţiunilor deţinute de Consiliul Judeţean Caraş-Severin la SC Aeroportul Caransebeş SA, în valoare totală de 597.304.935 lei (ROL). Astfel, au fost înstrăinate clădirile fostului Aeroport civil, instalaţiile interioare şi exterioare aferente acestor clădiri, platformele betonate şi unele dotări.

Pentru desfăşurarea activităţii aeroportuare se impunea accesul şi utilizarea pistei de decolare/aterizare, care este în proprietatea judeţului Caraş-Severin. În aceste condiţii, printr-o Hotărâre emisă de Consiliul Judeţean Caraş-Severin în anul 2007, a fost aprobată concesionarea unei suprafeţe de 126 de hectare de teren, ce cuprinde pista de decolare/aterizare, căile de acces şi platformele de garare şi zonele de siguranţă, sens în care a fost încheiat un contract de concesiune, pe o durată de 30 de ani.

Prin Dosarul nr. 19043/04.06.2010, la Oficiul Registrului Comerţului Caraş-Severin s-a modificat actul constitutiv al SC AEROPORTUL CARANSEBEŞ SA, în sensul majorării capitalului social şi a numărului de acţiuni deţinute de fiecare acţionar. În urma acestei operaţiuni, acţionarul majoritar al SC AEROPORTUL CARANSEBEŞ SA a devenit SC ESCAV-PROD SRL, cu 74,5%.

Prin contractul de vânzare-cumpărare s-a impus în sarcina cumpărătorului efectuarea unor lucrări de investiţii aferente clădirilor achiziţionate, pistei de decolare/aterizare şi dotarea societăţii cu instalaţii şi utilaje necesare desfăşurării activităţii aeronautice. Concesionarul a executat lucrări de investiţii la Aeroport în valoare totală de 2.390.270 de dolari, constând în reabilitarea sistemului de canalizare, lucrări de defrişare, amenajarea pistei, reabilitarea pavilionului administrativ, execuţia gardului perimetral şi drumului tehnologic.

Nu au fost în schimb executate lucrările de la aerogară, care constau în separarea fluxului de călători pe relaţia internă/externă, realizarea sistemului de balizaj şi completarea parcului de autospeciale pentru asigurare aeroportuară. Justificarea concesionarului pentru nerealizarea acestor tipuri de lucrări constă în faptul că acestea pot fi realizate doar după expertizarea şi omologarea pistei. În funcţie de rezultatul acestei omologări, se poate determina tipul de activitate aeroportuară care poate fi realizat la acest obiectiv şi, în funcţie de aceasta, se vor reproiecta actuala aerogară, cu separarea fluxului de călători, sistemul de balizaj şi completarea parcului de autospeciale, corespunzător soluţiei adoptate în baza documentaţiilor şi a tipului de autorizare.

Totuşi – se mai arată în informarea întocmită de Consiliul Judeţean Caraş-Severin –, concesionarul a executat în plus unele lucrări de amenajare, iar valoarea totală a acestora depăşeşte valoarea lucrărilor stabilite iniţial.

Întrucât SC Aeroportul Caransebeş SA a demarat unele acţiuni de atragere a unor fonduri pentru reabilitarea aeroportului şi demararea activităţii specifice, s-a impus completarea suprafeţei de teren concesionate cu terenurile şi clădirile fostei UM 01886 Caransebeş, suprafaţa totală concesionată ridicându-se la 197,10 ha, redevenţa ajungând la suma de 65.500 euro/an, sens în care a fost încheiat un act adiţional.

În data de 1 decembrie 2013, prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne Nr. I/353/31.10.2013, s-a înfiinţat Unitatea Specială de Aviaţie Caransebeş. Această unitate reprezintă un factor determinant de îmbunăţire semnificativă a intervenţiilor cu mijloacele de mobilitate aeriană la nivel regional, de creştere a capabilităţilor îndeplinirii misiunilor de zbor şi a intervenţiilor umanitare, cu rezultate benefice pentru comunitatea locală.

Pentru operaţionalizarea Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, care funcţionează în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, s-au identificat imobilele necesare acestei structuri, din incinta Aeroportului Caransebeş.

La sfârşitul anului 2013 au fost demarate o serie de acţiuni în vederea înfiinţării şi operaţionalizării Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, componentă a Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, în incinta Aeroportului Caransebeş.

În acest sens, a fost dată în administrarea MAI, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin Nr. 33/2014, suprafaţa de teren pe care sunt edificate patru clădiri şi platforme betonate pentru gararea elicopterelor cu care este dotată unitatea specială.

Această suprafaţă a fost constituită prin dezmembrarea unor loturi de teren din suprafaţa aferentă Aeroportului Caransebeş.

Totodată, în incinta aeroportului îşi desfăşoară activitatea şi Aeroclubul Caransebeş, Consiliul Local Caransebeş având un drept de administare pe o suprafaţă construită de 60 mp.

Sonia BERGER