Cine are bătrâni…


În cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin de la sfârşitul anului trecut au fost trecute în revistă mai multe aspecte, printre care s-au numărat şi problemele soluţionate pentru această categorie socială, pe parcursul anului 2018, de către autorităţile administraţiei publice locale.

Astfel, la nivelul municipiului Caransebeş, persoanele vârstnice beneficiază de venitul minim garantat acordat în baza Legii Nr. 416/2001, primesc şi subvenţii pentru încălzirea cu lemne şi gaze pe perioada de iarnă, iar la Cantina pentru ajutor social se asigură în permanenţă masa de prânz şi pentru persoanele vârstnice beneficiare de ajutor social.

De asemenea, Primăria municipiului Caransebeş s-a implicat în dezvoltarea serviciilor socio-medicale instituţionalizate, oferite prin Căminul pentru Persoane Vârstnice din localitate, pentru care Direcția de Asistenţă Socială Caransebeș a întocmit fişele socio-medicale necesare. În plus, în 2018 s-a continuat parteneriatul cu Fundaţia Umanitară „Inimă către Inimă”, a cărei activitate constă în asigurarea de alimente, lemne sau îmbrăcăminte pentru persoanele vârstnice, și s-a încheiat un nou parteneriat cu Federaţia Caritas – Serviciul de îngrijire persoane vârstnice Caransebeș, în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor aflate în dificultate, în special a persoanelor care necesită servicii de îngrijire medicală la domiciliu.

În ceea ce priveşte iniţiativele pentru ameliorarea calităţii vieţii acestei categorii sociale, pentru funcţionarea Cantinei de sjutor social Caransebeş a fost obținută Autorizația ISU și au fost întreprinse toate demersurile în vederea obţinerii licenţei de funcţionare, în cel mai scurt timp posibil. Prin Cantina de ajutor social din subordinea Direcției de Asistenţă Socială Caransebeș se asigură masa pentru un număr de 58 de persoane, din care 20 sunt persoane vârstnice și şase sunt persoane cu dizabilități.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, s-a mai arătat că beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu au posibilitatea să-și petreacă timpul în cele trei grădini de legume și o seră, amenajate la îndemnul acestora, iar produsele obținute sunt folosite la diversificarea hranei.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu are plantați pomii fructiferi şi flori, aici fiind crescute şi animale, acestea fiind îngrijite de beneficiarii de servicii sociale. Toate activitățile desfășurate în cadrul Căminului sunt considerate activități de terapie ocupațională și contribuie la creşterea adaptării beneficiarilor la mediul lor de viață.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu le asigură beneficiarilor condiţii pentru desfăşurarea unor activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber în cadrul instituţiei şi dispune de o sală multifuncțională, unde beneficiarii își pot petrece timpul liber practicând diverse jocuri, activități sociale, recreative, vizionare de programe și filme TV.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu are încheiate protocoale de colaborare sau parteneriate cu Colegiul Naţional „C.D. Loga” Caransebeș, ONG-uri din Germania, Franța și Elveția, Centrul de Voluntariat al Episcopiei Caransebeşului, Asociația Caritas, sau Seminarul Teologic Ortodox „Episcop Ioan Popasu” Caransebeș.

Geanina LUCA