Cerc pastoral-misionar în Parohia Teregova


Seria întâlnirilor preoţeşti, sub forma Cercurilor pastoral-misionare ale Episcopiei  Caransebeşului, a continuat, joi, 19 mai, în Parohia Teregova. Aici, cu binecuvântarea Preasfinţitului Episcop Lucian, s-au întrunit în Biserica parohială cu Hramul Sf. M.M. Dimitrie Izvorâtorul de Mir, preoţii slujitori ai credincioşilor de pe Valea Timişului.

După rânduială, preotul paroh Simion Bica, împreună cu preotul profesor Ioan Smultea, în calitate de organizatori ai activităţii pastoral-misionare din Teregova, pornind de la istoria locului şi provocările actuale din societate, au propus pentru cerc tema generică „Luptătorii anticomunişti, modele de credinţă şi patriotism”. O astfel de abordare  se justifică în contextul vieţii sociale extrem de dinamice, consumeriste şi globalizatoare, ca o alternativă educaţională, modelatoare, cu precădere pentru tânăra generaţie. Aceasta este astăzi des confruntată şi uşor derutată de  felurite exemple înşelătoare, care o îndepărtează de Dumnezeu. Însă, fără descoperirea chipului lui Dumnezeu din noi, rămânem doar fiinţe egoiste, instinctuale, puţin raţionale,  lipsite de sentimente frumoase, de conştiinţă şi credinţă, incapabile să-şi păstreze demnitatea în orice situaţie a vieţii.

Andrei Pleşu, vorbind despre om, spunea că, cea care îl ridică şi îi dă un scop existenţial este credinţa, pentru că  „dacă nu crede în Dumnezeu, omul  își făurește absoluturi «relative» (ceea ce sună paradoxal). Pentru unii «absolutul» poate fi cariera, succesul, averea, o iubire ca-n filme, originalitatea, aventura etc., dar cei care caută, mai curând, un sens de viață, un model născător de emulație, un reper orientativ, de obicei, aceștia sunt cei care ajung la credință. Credința deschide spre sens, spre rostul propriu, spre integrare (…) în totalitatea lumii”. Într-o asemenea perspectivă pot fi înţelese exemplele personale ale foştilor luptători din Rezistenţa anticomunistă,  a celor care au dat sens vieţii lor jertfindu-se pentru a apăra religia şi glia strămoşească după Al Doilea Război Mondial. Ei sunt şi trebuie să rămână repere morale pentru noi, românii. Prin urmare,  în Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox, includerea în programul Cercurilor pastorale a unor activităţi care să-i implice nemijlocit pe copii şi tineri este de bun augur.

Astfel, la Teregova, un grup numeros de elevi de la unitatea şcolară din localitate s-au alăturat membrilor Cercului pastoral Valea Timişului, respectiv soborului format de preoţii Simion Bica, Ioan Smultea, Bogdan Boicu şi Dumitru Suru, care în debutul evenimentului au oficiat o slujbă de pomenire a eroilor luptători anticomunişti din Munţii Banatului. Apoi, părintele Claudiu-Ioan Velici, din Parohia Vârciorova, a vorbit în predica sa despre răbdarea, credinţa şi bucuria mântuirii slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda. Părintele Velici a arătat în cuvântul său că asemenea virtuţi i-au înnobilat şi le-au dat putere celor care s-au sacrificat pentru demnitatea şi onoarea poporului român, în condiţiile vitrege ale instaurării comunismului în România. O încununare a omagierii curajului şi eroismului luptătorilor din rezistenţa anticomunistă din Munţii Banatului, dar şi un moment foarte emoţionant pentru participanţi, a fost prezentarea de pe soleea bisericii a montajului istorico-literar „Chemarea libertăţii”, de către elevii Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie”. Aceştia, frumos îmbrăcaţi în costumul popular bănăţean şi cu tricolorul în piept, au recitat versuri patriotice şi au reînviat „figuri de eroi prea mult uitaţi”, precum părintele Alexandru Nicolici, notarul Gheorghe Ionescu, avocatul Spiru Blănaru, col. Ion Uţă sau comandorul Petru Domoşneanu.

În cea de-a doua parte a programului, prof. dr. Gabriela Bica a susţinut, în sala multimedia a unităţii de învăţământ teregovene, conferinţa „Luptătorii anticomunişti din zona Banatului Montan, modele de credinţă şi patriotism”. Cu acest prilej, printr-o scurtă incursiune în  trecutul recent al Teregovei, spicuind din interviurile realizate cu martorii orali câteva chestiuni de istorie locală, din zona Banatului Montan, s-a refăcut tabloul unei realităţi istorice autentice, trăite direct, dar multă vreme ascunsă de cenzura regimului comunist. Au urmat discuții legate de semnificaţiile şi implcaţiile actuale ale unei asemenea teme, subliniindu-se faptul că preoții au datoria să fie activi în parohiile lor, să se îngrijească, nu doar de apropierea credincioşilor de Hristos, dar şi de cultivarea stimei de sine a comunităţilor religioase pe care le păstoresc.

Întâlnirea  membrilor Cercului pastoral-misionar Valea Timişului s-a încheiat cu vizita la Muzeul local etno-istoric Ad Pannonios din centrul localităţii Teregova şi prin participarea la o agapă frățească oferită de parohia gazdă.

Gabriela-Violeta BICA