Centru multifuncţional la Maciova


În satul Maciova, ce aparţine de comuna Constantin Daicoviciu, există în derulare un proiect de responsabilitate socială, care vizează comunitatea rromă de aici. Recent, pe Strada Muzicanţilor, din vecinătatea Coloniei Maciova, a fost inaugurat un Centru cultural multifuncţional. Obiectivul dispune de o Sală de festivităţi în care se vor putea desfăşura diverse evenimente muzicale şi culturale, precum şi de un spaţiu amenajat unde va funcţiona un dispensar medical. Unitatea sanitară urmează să fie dotată cu tot ceea ce este necesar în vederea asigurării actului medical în condiţii optime, prin implicarea Asociaţiei „Colaborare şi Solidaritate Internaţională” din Montrevel en Bresse, Franţa. În acest sens, reprezentanţii asociaţiei umanitare au donat, cu prilejul ultimei vizite la Maciova, o serie de materiale medicale pentru utilarea dispensarului, care va fi deschis o dată pe săptămână.

De altfel, întreaga investiţie în ceea ce priveşte înfiinţarea Centrului cultural multifuncţional a fost posibilă datorită relaţilor de bună colaborare existente între cele două comunităţi. În vara anului viitor, la Centrul cultural multifuncţional va fi înfiinţată o Grădiniţă estivală pentru preşcolarii de etnie rromă, care provin din familii cu situaţie financiară precară.

De adăugat şi faptul că Asociaţia „Colaborare şi Solidaritate Internaţională” din Montrevel en Bresse se implică activ, prin diverse acţiuni umanitare, în susţinerea comunităţii din satul Maciova, de aproape 20 de ani. Din suma totală a investiţiei în Centrul cultural multifuncţional, de peste 65.000 de euro, aproximativ 60 la sută a fost contribuţia partenerilor din Franţa.

Liviu DINU

Carmen SENCO