Centru de creaţie România-Serbia, la Caransebeş


Întrunit în şedinţă, Consiliul Local Caransebeş a aprobat Studiul de fezabilitate pentru realizarea unui Centru de creaţie şi informare România-Serbia. Obiectivul urmează să funcţioneze în imobilul situat pe Str. Corcana, nr. 2, aflat în administrarea Casei de Cultură „George Suru”. În prezent, imobilul găzduieşte Grădiniţa din cartierul Teiuş şi mai este ocupat de şapte familii. Acestea ar urma să fie mutate, cel mai probabil, în blocul cu 19 apartamente din Balta Sărată, construit pentru chiriaşii evacuaţi.

Costurile pentru reabilitarea şi modernizarea clădirii vor fi suportate din fonduri europene. Este prevăzută înlocuirea acoperişului, executarea de tencuieli interioare şi exterioare, înlocuirea instalaţiilor de încălzire şi electrice, reabilitarea prin dala a curţii, îngrădirea imobilului, taluzarea pârâului ce mărgineşte imobilul, iradierea igrasiei din beciuri şi pereţi, executarea aducţiunii de apă curentă şi canalizare. Pentru executarea Studiului de fezabilitate, de la bugetul local a fost aprobată alocarea a 15.000 de lei, la care se adaugă TVA.

Necesitatea înfiinţării acestui Centru s-a concretizat în urma vizitei unei delegaţii oficiale a municipalităţii Caransebeşului la Novotin, Serbia, prilej cu care s-au făcut primii paşi concreţi în încheierea unui parteneriat în vederea accesării de fonduri europene. Parteneriatul prevede reabilitarea clădirii din Teiuş, schimburi culturale şi colaborări între producătorii agricoli, crescătorii de animale şi meşterii populari din cele două comunităţi.

Carmen SENCO