Get Adobe Flash player

Ce ne aduce noul Cod al Muncii?

În Monitorul Oficial al României din 22 ianuarie a fost publicată Legea Nr. 12/2015, care modifică şi completează prevederile Legii Nr. 53/2003 – Codul Muncii. Noul act normativ, care a intrat în vigoare în 25 ianuarie, aduce o serie de modificări referitoare la perioadele în care un salariat absentează nemotivat sau solicită angajatorului concediu fără plată, de acum aceste perioade urmând să fie scăzute din vechimea în muncă.

De asemenea, la stabilirea duratei concediului de odihnă anual intră în categoria perioade de activitate prestată perioadele de concediu medical, de maternitate, de risc maternal şi concediul pentru îngrijirea copilului bolnav. În cazul în care aceste concedii au survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta din urmă se întrerupe, urmând să fie reluat de salariat după ce au încetat situaţiile amintite. În plus, se mai arată în noua lege, salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.

În ceea ce priveşte concediul de odihnă neefectuat din motive justificabile, angajatorul e obligat să acorde perioada rămasă neefectuată într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

Noul act normativ mai stipulează că salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primeşte salariatul utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una similară cu cea a salariatului temporar.

O completare adusă Codului Muncii se referă la cazurile de încetare de drept a contractului individual de muncă, cu introducerea situaţiilor comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradele I sau II. Măsura încetării contractului individual de muncă se aplică la data comunicării deciziei de pensionare în cazul pensiei de invaliditate de gradul III.

Mădălina DOMAN

Traducere