Cardul de sănătate e bolnav


Odată cu prima zi a lunii mai, Cardul naţional de sănătate a devenit unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale şi pentru pacienţii români. În toată ţara, însă, începutul de săptămână a adus haos în acest sistem de activare a cardului, care a fost dat cu totul peste cap, înregistrând erori, cetăţenii au încercat stări de spirit care au variat între panică şi furie, ba unii chiar au încercat sa scoată cu Cardul de sănătate… bani de la bancomate! De fapt, totul a decurs cam cum era de aşteptat să se întîmple… Tocmai de aceea, în cele ce urmează vom încerca să aducem unele lămuriri care, sperăm noi, vor limpezi, cât de cât, situaţia şi vor calma, pe cât posibil, spiritele, pentru că, aşa cum se va vedea, timp pentru activarea cardului este berechet.

Aşadar, cardul este obligatoriu pentru a beneficia de medicamente decontate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin, cu şi fără contribuţie personală, şi va fi prezentat de titularul reţetei la momentul ridicării medicamentelor din farmacie. În cazul în care medicamentele sunt ridicate de la farmacie de către un împuternicit, acesta va prezenta cardul său sau cartea de identitate.

Pentru consultaţii şi proceduri în cabinetul de reabilitare medicală este, de asemenea, obligatorie prezentarea cardului.

Totodată, Cardul naţional de sănătate este obligatoriu la internarea şi externarea din spital, pentru accesarea serviciilor medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă.

Totuşi, există trei excepţii care nu impun prezentarea cardului, şi anume: la internare în spital, dacă criteriul la internare este urgenţă medico-chirurgicală; la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital, şi la internare ca şi caz transferat; la externare, pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului.

Dacă se doreşte acordarea serviciilor medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, prezentarea Cardului naţional de sănătate este obligatorie la fiecare vizită, cu excepţia situaţiilor în care criteriul de internare este urgenţă medico-chirurgicală pentru serviciile acordate în structurile de urgenţă care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii sau ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.

Cardul naţional de sănătate este obligatoriu pentru acordarea de servicii medicale prevăzute în pachetul de bază, din ambulatoriul de specialitate de medicină dentară, dar şi pentru acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu, sau pentru accesarea serviciilor medicale paraclinice – investigaţii de radiologie şi imagistică medicală.

Pentru efectuarea de analize de laborator, prezentarea Cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se va face la momentul recoltării probelor, în punctele de recoltare ale furnizoriilor de investigaţii paraclinice.

Caransebeşenii care călătoresc în străinătate pot solicita Cardul european la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin, cel naţional utilizându-se doar pe teritoriul României.

De precizat şi faptul că, pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani, nu se tipăresc Carduri naţionale de asigurări de sănătate.

Activarea Cardului de sănătate se poate face odată cu acordarea primului serviciu sanitar, nefiind necesar ca o persoană să se deplaseze special la doctor pentru iniţializarea instrumentului în cauză, care poate să rămână neactivat şi un an sau doi”, ne-a informat medicul de familie caransebeşean Lucia Măran. 

Vasi POPESCU