Cărăşeni cărora Statul le ţine de cald


În cadrul unei recente şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin au prezentat o informare privind modul de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2017 – martie 2018. 

Consumatorii vulnerabili – persoanele singure sau familiile care nu îşi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinţei şi ale căror venituri sunt situate în limitele prevăzute de lege – pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței, pe perioada sezonului rece.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se realizează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului. Dispoziţiile pot fi emise fie individual, fie colectiv, caz în care vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor individual.

Conform raportului, în sezonul rece noiembrie 2017 – martie 2018, în județul Caraș-Severin nu au fost acordate ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică.

În ceea ce priveşte încălzirea locuinţei cu gaze naturale, pentru a fi eligibili să beneficieze de acest tip de ajutor, familiile sau persoanele singure solicitante trebuie să aibă un venit net mediu lunar pe membru de familie cuprins între 155 şi 615 lei. Ajutorul acordat de la Bugetul de stat familiilor/persoanelor singure care au utilizat pentru încălzirea locuinţei gazele naturale a fost cuprins între 642 lei şi 262 de lei, în funcţie de venitul net mediu lunar/membru de familie. În judeţul Caraş-Severin, acest tip de încălzire este întâlnit în opt localităţi, respectiv Reşiţa, Bocşa, Caransebeş, Oţelu Roşu, Glimboca, Marga, Obreja şi Zăvoi. Cele mai multe ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale au fost acordate în mediul urban, astfel: Reşiţa – 497 de ajutoare în valoare de 252.888,59 lei, Caransebeş – 172 de ajutoare în valoare de 80.183,59 lei, Bocşa – 171 de ajutoare în valoare de 102.120,60 lei,Oţelu Roşu –152 de ajutoare în valoare de 85.341,48 lei. Pentru sezonul rece noiembrie 2017 – martie 2018, A.J.P.I.S. Caraş-Severin a achitat suma de 566.050,86 lei, pentru un număr mediu lunar de 1.111 familii/persoane singure care au utilizat pentru încălzirea locuinței gazele naturale.

Persoanele singure/familiile care au utilizat pentru încălzirea locuinţei energia electrică şi care au avut un venit net mediu lunar pe membru de familie situat între 155 şi 615 lei au beneficiat de la Bugetul de stat de un ajutor lunar de până la 240 de lei. Ajutorul pentru energie electrică s-a acordat consumatorilor vulnerabili care nu au deţinut altă formă de încălzire, precum şi celor care, din motive tehnologice sau economice, au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au avut contracte valabile de furnizare a energiei electrice. Cele mai multe ajutoare pentru energie electrică au fost acordate în municipiul Reşiţa – 42 de ajutoare în valoare de 22.652,12 lei, Oţelu Roşu –10 ajutoare în valoare de 6.373,51, şi Caransebeş – 11 ajutoare în valoare de 8.867,22 lei. A.J.P.I.S. Caraş-Severin a achitat de la Bugetul de stat, pentru acest tip de ajutoare, suma de 33.284,92 lei, pentru un număr mediu lunar de 82 familii/persoane singure, care au utilizat în sezonul rece pentru încălzirea locuinței energia electrică.

Familiile/persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, au beneficiat de un ajutor lunar din Bugetul de stat pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, dacă venitul net mediu lunar pe membru de familie a fost situat între 155 şi 615 lei. A.J.P.I.S. Caraş-Severin a plătit cu titlul de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru sezonul rece noiembrie 2017 – martie 2018, suma de 697.520 de lei, pentru un număr de 3.762 familii/persoane singure, din care în mediul urban au fost plătite 895 de ajutoare în valoare de 166.131 de lei, şi 2.867 de ajutoare în mediul rural, în valoare de 531.389 de lei.

În mediul rural, cele mai multe ajutoare cu lemne au fost acordate la Dognecea – 132, în valoare de 27.586 de lei, Ciuchici – 96 de ajutoare în valoare de 18.023 de lei , Zavoi – 112 ajutoare în valoare de 23.573 de lei, Ciclova Română – 78 de ajutoare în valoare de 13.113 lei, şi Teregova – 119 ajutoare în valoare de 26.320 de lei, se mai arată în document.

Mădălina DOMAN