Caraş-Severinul, un judeţ bătrân şi sărac


Conform unei prezentări făcute de reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii în ultima şedinţă a Colegiului Prefectural, la sfârşitul lunii august, în Caraş-Severin erau înregistraţi 79.731 de pensionari/beneficiari ai pensiilor de asigurări de stat, ai legilor speciale sau din agricultură.

Astfel, 51.565 erau pensionari la limită de vârstă, pensia medie fiind de 1.230 de lei. Persoane beneficiare ale pensiilor anticipate erau în număr de 1.314, din care simplă – 224, şi parţială – 1.090, pensia medie în acest caz fiind de 867 de lei.

La aceeaşi dată, numărul pensionarilor pe caz de boală – invaliditate era de 9.202, pensia medie fiind de 723 de lei. Dintre aceştia, 825 erau încadraţi la gradul I de invaliditate, 3.730 erau pensionari cu invaliditate de gradul II, în timp ce 4.647 beneficiau de pensii de invaliditate de gradul III.

Un număr de 10.974 de personae beneficiau de pensie de urmaş, pensia medie fiind de 598 de lei, iar numărul pensiilor în plată din domeniul agriculturii era de 1.847.

În judeţ există şi 6.981 de beneficiari ai legilor speciale, din care 33 de pensii I.O.V.R., care se acordă invalizilor şi răniţilor de război, urmaşilor celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi urmaşilor foştilor pensionari invalizi şi accidentaţi de război, văduvelor de război, copiilor celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi ai celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R., soţiilor celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. conform Legii Nr. 49/1999, respectiv 29 de titulari (care au luptat pe front în al Doilea Război Mondial) şi patru urmaşi. 389 de persoane primeau indemnizaţii care se acordă eroilor-martiri şi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, conform Legii Nr. 341/2004. Conform aceleiaşi statistici, 1.128 de indemnizaţii se acordă persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată începând cu data de 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, soţului (soţiei) celor decedaţi şi urmaşilor acestora, conform Decretului-Lege Nr. 118/1990, alte 390 de indemnizaţii se acordă persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, precum şi soţului supravieţuitor al celui decedat, conform Legii Nr. 189/2000, 1.818 indemnizaţii se acordă persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, precum şi soţiei celui decedat, conform Legii Nr. 309/2002 (detaşamente muncă), iar 3.064 de indemnizaţii, sub forma unui ajutor lunar, se acordă soţului supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, conform Legii Nr. 578/2004.

În evidenţele Casei Judeţene de Pensii sunt şi 81 de pensii de serviciu magistraţi, patru pensii de serviciu parlamentari, 74 de indemnizații pentru artişti, de care beneficiază persoanele care au calitatea de membru al uniunilor de creatori, dar şi un număr de 2.058 de beneficiari de două sau mai multe pensii de asigurări de sănătate plus legi speciale. 

Bianca METEŞ