Caraş-Severinul, judeţul cu cifre miciReprezentanţii Direcţiei Județene de Statistică Caraş-Severin au prezentat în ultima şedinţă a Comisiei de Dialog Social principalii indicatori economici și sociali ai județului în perioada 1 ianuarie-30 iunie a.c.
Cu o suprafaţă de 8.520 kmp (3,6% din teritoriul naţional), Caraş-Severinul ocupă locul al treilea în ierarhia judeţelor României, după Timiş (8.697 kmp) şi Suceava (8.554 kmp), fiind unul dintre cele mai puţin dense teritorii administrative ale ţării. Cu cei 315.500 de locuitori, judeţul Caraş-Severin se clasează pe locul 35 din punct de vedere al populaţiei după domiciliu şi pe penultimul loc (ultimul loc ocupându-l judeţul Tulcea) în ceea ce priveşte densitatea populaţiei (37,02 loc/ kmp).
Această situaţie este determinată atât de structura reliefului (predominant muntos – 65,6%, suprafeţe împădurite – 45,4%), cât şi a scăderii dramatice a populaţiei din ultimii 25 de ani, ca urmare a sporului natural negativ şi soldului negativ al migraţiei.
La 1 ianuarie a.c., populaţia cu domiciliul în judeţ era mai mică cu 15,7% (-58.700 de persoane) decât cea înregistrată în 1992.
Populaţia urbană a judeţului are o pondere de 58,4% şi este concentrată în două municipii şi şase oraşe, în timp ce diferenţa de 41,6% este răspândită în 69 de comune.
Economic vorbind, în raport se arată că volumul producţiei industriale totale în semestrul I al acestui an a înregistrat o scădere cu 26,8% faţă de cel realizat în primele 6 luni ale anului 2019.
Caracterizând evoluţia veniturilor totale în semestrul I, provenite atât din activitǎţile principale, cât şi din cele secundare, indicele volumului cifrei de afaceri realizate de firmele cu profil industrial cu sediul în judeţul Caraş-Severin a scăzut cu 26,9% faţǎ de perioada corespunzătoare a anului precedent.
În ceea ce priveşte comerţul internaţional, în primele 6 luni ale anului 2020 exporturile realizate de firmele cu sediul în judeţul Caraş-Severin s-au cifrat la 144,5 milioane de euro (-23,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut), iar importurile au înregistrat valoarea de 105,6 milioane de euro (-24,9% faţă de semestrul I 2019). Balanţa comercialǎ prezintă un excedent de 39,1 milioane de euro.
La capitolul turism, comparaţia datelor din semestrul I 2020 cu cele din perioada corespondentă din 2019 relevă atât scăderea numărului de turişti cazaţi (-61,2%), cât şi a numărului de înnoptări (-63,4%), în timp ce durata medie a sejurului înregistrează o scădere de la 2,8 zile/turist în primele 6 luni din 2019, la 2,6 zile/turist în semestrul I 2020.
Referitor la forţa de muncǎ şi şomaj, în informare se specifică faptul că, la sfârşitul semestrului I 2020, efectivul salariaţilor din economia judeţului Caraş-Severin a fost de 54.300 de persoane, din care 58,3% îşi desfǎşurau activitatea în servicii, 37,1% în industrie şi construcţii, restul de 4,6% muncind în agriculturǎ, silvicultură şi servicii anexe. Faţǎ de sfârşitul anului 2019, numărul de salariaţi în luna iunie 2020 a scăzut cu 0,8% (-454 persoane).
Câştigul salarial mediu brut în luna iunie 2020 a fost de 4.517 lei/persoanǎ, înregistrând o creştere cu 5,3% faţǎ de decembrie 2019 (4.288 lei/salariat) şi cu 6,1% faţă de iunie 2019 (4.259 lei/salariat), situându-se sub câştigul salarial mediu brut pe ţarǎ, care este de 5.369 lei/salariat.
Câştigul salarial mediu net în iunie 2020 s-a situat la nivelul de 2.744 lei/salariat, mai mare cu 7,4% faţǎ de sfârşitul anului 2019 (2.555 lei/salariat), crescând cu 8,5% faţă de luna iunie 2019 (2.528 lei/salariat), fiind de asemenea sub nivelul câştigului salarial mediu naţional (3.298 lei/salariat).
Şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltǎrii societǎţii, este rezultatul direct al proceselor de restructurare a economiei. În luna iunie 2020, în judeţul Caraş-Severin erau 3.319 şomeri, 1.787 fiind bărbaţi şi 1.532 femei. Rata şomajului, la sfârşitul aceleiaşi perioade, a fost de 3,3%, mai mare cu 0,2% decât cea înregistrată la finele anului 2019. Distribuţia diferenţiatǎ a şomerilor pe sexe imprimǎ o ratǎ a şomajului diferitǎ (3,3% pentru femei, respectiv 3,0% pentru bărbaţi). Comparând rata şomajului din judeţ cu rata medie la nivel naţional, se observă că în judeţul Caraş-Severin aceasta este mai mare cu 0,1% .
În ceea ce priveşte construcţia de locuinţe, în raport se mai arată că, în anul 2020, pe raza judeţului Caraş-Severin s-au terminat 130 de locuinţe, cu 44 de locuinţe mai puţin decât în anul 2015. În semestrul I al acestui an s-au terminat 52 de locuinţe, cu 11 mai puţin decât în prima jumătate a anului precedent. Repartizarea pe medii de rezidenţǎ a pus in evidenţǎ distribuţia inegală a locuinţelor terminate (32 în urban, respectiv 20 în rural).
Luând în calcul contextul social, datele statistice disponibile la nivelul trimestrului II 2020 relevă faptul cǎ în judeţul Caraş-Severin exista un numă mediu de 70.962 de pensionari, cu 328 mai puţini decât în trimestru IV 2019. Pensia medie lunarǎ a crescut de la 1.365 lei/pensionar în trimestrul IV 2019, la 1.370 lei/pensionar în trimestrul II 2020.
De asemenea, se mai arată în informare, cele 823 de naşteri şi 1.954 de decese înregistrate în semestrul I 2020 au dus la un spor natural negativ (-1.131 persoane), tendinţa de scǎdere a populaţiei judeţului manifestându-se continuu dupǎ anul 1990, cu efecte negative asupra demografiei judeţului.
Mădălina DOMAN