Caransebeşul va avea Serviciu de iluminat public


În cadrul ultimei şedinţe a Consiliului local, aleşii municipali au aprobat proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public Caransebeş, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local, având autonomie financiară şi funcţională proprie. Noua structură va avea în componenţă şapte posturi, ele fiind ocupate cu personal preluat de la 

Serviciul Public de Întreţinere şi Reabilitare, respectiv prin transfer sau prin recrutare. (B. Naum)