Caransebeșul își ocrotește bătrânii


În cadrul ultimei ședințe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din județul Caraș-Severin, a fost făcută o informare privind activităţile desfăşurate de primăriile localităţilor urbane în domeniul asistenţei sociale acordate persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi, precum și cu privire la propunerile de îmbunătăţire a acestei activităţi și măsurile luate pentru funcţionarea Cantinelor de ajutor social.

În ceea ce privește municipiul Caranasebeş – se arată în raport –, activitatea de asigurare a serviciilor sociale este prioritară, acordându-se o atenţie deosebită persoanelor vârstnice şi celor cu dizabilităţi. În subordinea Consiliului Local al municipiului Caransebeş funcţionează Serviciul Public de Asistenţă Socială, care are ca principal obiectiv protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. Având în vedere acest obiectiv, Serviciul Public de Asistenţă Socială, prin activitatea specifică desfăşurată cu sprijinul nemijlocit al Primăriei municipiului Caransebeş, şi-a îndreptat atenţia pentru a acorda ajutor persoanelor vârstnice care se confruntă cu numeroase neajunsuri. Astfel, un număr de 20 de persoane vârstnice beneficiază de venitul minim garantat acordat în baza Legii Nr. 416/2001, din care 20 primesc şi subvenţii pentru încălzirea cu lemne şi gaze pe perioada de iarnă, iar la Cantina pentru ajutor social se asigură în permanenţă masa de prânz pentru persoanele vârstnice beneficiare de ajutor social.

O altă categorie de persoane care sunt în atenţia Serviciului o constituie persoanele cu handicap grav, din totalul de 259 aflate în evidenţă, 114 fiind persoane vârstnice, pentru care, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială din Caransebeş, se asigură asistent personal şi plata salariilor sau indemnizaţiilor lunare.

De asemenea, pentru persoanele vârstnice beneficiare de ajutor social şi care nu au avut familie sau posibilităţi materiale pentru achitarea cheltuielilor băneşti în caz de deces, prin grija Serviciului Public de Asistenţă Socială s-a asigurat înmormântarea acestora prin atribuirea unui loc de veci în cimitir şi suportarea costurilor privind procurarea sicriului cu articolele necesare, a transportului şi înhumarea celor decedaţi, iar în cazul pensionarilor s-au recuperat cheltuielile din ajutorul de deces primit ulterior de la Casa Judeţeană de Pensii.

Primăria municipiului Caransebeş s-a implicat şi în dezvoltarea serviciilor socio-medicale instituţionalizate oferite prin Căminul pentru Persoane Vârstnice din localitate, pentru care Serviciul Public de Asistenţă Socială a întocmit fişele socio-medicale necesare.

În aceeași informare se mai arată că în anul 2016 s-a continuat parteneriatul cu Asociaţia Caritas Caransebeş pentru susţinerea proiectului „Masa pe roţi”, care asigură masa la domiciliu pentru persoanele vârstnice netransportabile, şi cu Fundaţia umanitară „Inimă către Inimă”, a cărei activitate constă în asigurarea de alimente, lemne sau îmbrăcăminte.

Pentru funcţionarea Cantinei de Ajutor Social Caransebeş, au fost întreprinse toate demersurile în vederea obţinerii licenţei de funcţionare, astfel că la această dată dosarul privind licenţierea Serviciului se află pentru verificare la Ministerul Muncii. Prin Cantina de Ajutor Social din subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială se asigură masa unui număr de 82 de persoane, din care 14 sunt vârstnice.

Mădălina DOMAN