Campanie de curăţenie permanentă la Băuţar


Consilierii locali ai comunei Băuţar au stabilit, în ultima şedinţă, ca perioada 1 martie – 31 decembrie 2011 să fie declarată ,,Campania de curăţenie permanentă”. Cu sprijinul cetăţenilor, cu personalul din cadrul Serviciului de administrare al domeniului public şi privat, precum şi cu persoanele beneficiare de ajutor social, în această perioadă se vor desfăşura activităţi de înfrumuseţare şi întreţinere a domeniului public şi a instituţiilor publice, agenţii economici, persoanele fizice, precum şi toţi cetăţenii comunei având obligaţia, conform Legii Nr. 515/2002, să participe activ la permanenta îngrijire şi menţinere a ordinii şi curăţeniei în zona proprietăţilor, precum şi în curţile şi incintele acestora.

Astfel, instituţiile publice – şcolile, căminele culturale, bisericile şi postul de poliţie, ori de câte ori este necesar: vor efectua curăţenia generală în curţi, incinte, vor vărui pomii, vor asigura curăţenia rigolelor şi şanţurilor de scurgere, vor repara împrejmuirile; se vor repara geamurile, vitrinele, se vor înlocui geamurile sparte, se va face întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea; asigură curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare, precum şi pe căile de acces, precum şi întreţinerea şi repararea drumurilor comunale, a podurilor şi podeţelor; asigură întreţinerea locurilor speciale pentru depozitarea şi colectarea deşeurilor menajere şi, de asemenea, amplasarea de coşuri pentru gunoaie în zonele publice cu aluenţă de public (staţii de autobuz, instituţii publice etc.); efectuează verificarea Serviciului public de salubrizare a comunei; asigură curăţarea albiei râului Bistra şi a pâraielor ce străbat localitatea, precum şi avertizarea prin plăcuţe avertizoare, amplasate la loc vizibil, a locurilor cu tendinţa de aruncare necontrolată a gunoaielor; efectuează dezinsecţie şi deratizare bianuală.

În ediţia viitoare, vom publica sarcinile ce le revin, conform Hotărârii Consiliului Local Băuţar, agenţilor economici şi cetăţenilor comunei, în această Campanie de curăţenie permanentă.

Sonia BERGER