Taxă majorată


Taxa de timbru extrajudiciară pentru eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar, a fost majorată la 2 lei. Măsura a fost impusă prin Hotărârea de Guvern Nr. 956, din 19 august 2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, care a intrat în vigoare începând cu anul fiscal 2010. (C. Senco)