Cămin Cultural modern la Armeniş


În această perioadă, lucrările de finisări interioare şi exterioare de la Căminul Cultural Armeniş se desfăşoară într-un ritm susţinut. Acestea se execută din fondurile europene primite de administraţia locală prin Măsura 322, şi fac parte din proiectul integrat ,,Modernizare străzi şi drumuri comunale în comuna Armeniş, captare şi instalaţii de potabilizare a sistemului de alimentare cu apă în Armeniş, reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural Armeniş, judeţul Caraş-Severin”. Operaţiunile au început în septembrie anul trecut şi au termen de finalizare luna mai 2012, ne-a informat primarul comunei, Ioan Vetreş.

Lucrările constau în amenajarea unei bucătării moderne, introducerea încălzirii centrale, reabilitarea sălii de spectacole, construirea unor săli de festivităţi, de repetiţii, a unei garderobe pentru artişti, a unei camere frigorifice, şi modernizarea grupurilor sanitare. De asemenea, a fost schimbată instalaţia electrică şi a fost înlocuit acoperişul. Tot aici va fiinţa şi Muzeul sătesc. Până acum, ne-a mai spus Ioan Vetreş, a fost cumpărată veselă personalizată pentru 500 de persoane, în valoare de 21.000 de lei, la Căminul Cultural din Sat Bătrân.

Sonia BERGER