Angajaţii Primăriei Caransebeş se perfecţionează


Un număr de 40 de funcționari din Primăria Caransebeș, personal de conducere și execuție, au participat între 4 și 15 februarie, la sediul administrației locale, la cursul de perfecționare intitulat generic „Managementul performanței și calității în instituția publică; Standarde de control intern managerial, activitate prevăzută în proiectul CETATE. Caransebeş, Eficient și Tânăr prin Administrare Transparentă și Economică”.

Cursul, susținut de prof. ing. dr. Eugen Irimia, de la Universitatea Agronomică București, a avut ca principal obiectiv îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor celor 40 de angajați din cadrul Primăriei Caransebeş privind implementarea, respectarea şi actualizarea continuă a standardelor de management al calităţii, care să ducă în final la creşterea încrederii cetăţenilor în instituţia publică. În urma cursului, toți cei 40 de funcționari au obținut diploma de competențe în ce privește Managementul performanţei şi calității în instituţia publică și Standardele de control intern managerial.

Proiectul „CETATE. Caransebeş, Eficient și Tânăr prin Administrare Transparentă și Economică”, implementat de Primăria Caransebeș în parteneriat cu Transparency International România, propune implementarea unui sistem de management al calităţii unitar şi eficient pentru angajații administrației locale, la finele căruia municipalitatea din Caransebeș va furniza servicii de calitate cetățenilor. Valoarea totală a proiectului, cofinanţat din Fondul Structural European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, este de 376.092,41 lei, fiind implementat în perioada martie 2018-iunie 2019.

Bianca METEŞ